شپاړسمه ماده: تابعيت

«له هېڅ جرمن وګړي د جرمني تابعيت نه اخستل کيږي. دا کار يوازې د قانون له مخې او د کس د خوښې پر خلاف هغه مهال کېدای شي چې اړوند کس لږ تر لږه د يوه بل هېواد تابعيت ولري. جرمن بل هېواد ته نه سپارل کيږي. د اساسي قانون په پام کې نيول سره نورو قوانینو له مخې کېدای شي يو کس د اروپايي ټولنې يوه بل غړي هېواد او یا نړيوالې محکمې ته وسپارل شي»

په شپاړسمه ماده کې ويل شوي دي چې له جرمن وګړو د تابعيت سلبولو اجازه نشته. په دې اړه يوازې يوه استثنا شته: که يو څوک بل تابعيت ولري او بل اړوند قانون د دې کار اجازه ورکړي. د دې مادې موخه دا ده چې څوک بې‌هويته نه شي. د نورو ځينو قوانينو له مخې تابعيت اخستل کېدای شي. د بېلګې په توګه که څوک له داعش سره یوځای شي او بل تابعيت ولري، د جرمني تابعيت له لاسه ورکوي.

دا ماده همدا شان یادونه کوي چې جرمن وګړي بل هېواد ته نه سپارل کيږي. که بل هېواد غواړي يو جرمن وګړی محکمه کړي، هغه کس حق لري چې په جرمني کې پاته شي. يوه استثنا شته: که محکمه نړيواله وي او يا اړوند هېواد د اروپايي ټولنې غړی وي، کېدای شي دا کس وروسپارل شي. مهم شرط دا دی چې بايد د محکمې له عادلانه‌توب څخه ډاډ ترلاسه شي.

دا ماده يوازې د جرمن وګړو يا جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده.