شپاړس الف ماده: د پنا حق

«د سياسي دلايلو له کبله تر څار لاندې کسانو ته پنا ورکول کيږي.»

د دې مادې له مخې هغو کسانو ته په جرمني کې پنا ورکول کيږي، چې په بل ځای کې تر سياسي څار يا تعقيب لاندې وي. که څوک په خپل هېواد کې وڅارل شي او زورزياتی ورسره وشي، په جرمني کې د پنا حق (Asylrecht) لري او کولای شي د ژوند کولو لپاره جرمني ته راشي. د پنا حق يوازې د هغو کسانو لپاره دی چې جرمني ته له ناخوندي هېوادونو راځي. که څوک جرمني ته پر لاره له بل خوندي هېواده تېر شي، جرمنی به پنا ورنه کړي. البته دې کسانو ته بيا د مهاجرت قانون له مخې د استوګنې اجازه ورکول کيږي. په أساسي قانون کې کې د مهاجرو د خونديتوب په اړه څه نشته.

د پناغوښتنې د حق يادونه ځکه په أساسي قانون کې شوې ده چې د نازي دکتاتورۍ پر مهال ډېرو جرمنيانو په نورو هېوادونو کې پنا اخيستي ده.