څلورمه ماده: د عقيدې ازادي

«د ایمان او عقيدې ازادي او د ديني يا ايډيالوژيکو باورونو ازادي له تيري څخه خوندي دي. هېڅوک د چا د ديني چارو مخه نه شي نيولای. هېڅوک بايد د هغه د خوښې خلاف وسلوالې جګړې ته ونه لېږل شي.»

دا ماده وايي چې په جرمني کې ټول دينونه ازاد دي او هر کس د خپلې عقيدې پاللو اجازه لري. ټول خلک په خپله خوښه عبادت کولای شي او هېڅوک اجازه نه لري چې هغوی ته مزاحمت وکړي. همدا ډول خلک اجازه لري چې هېڅ دين غوره نه کړي. د ديني باورونو په شان نور ايډيالوژيک باورونه هم خوندي دي. هر څوک حق لري چې په هر څه يې خوښه وي، باور ولري. دا ماده همدا شان وايي چې دولت هېڅوک نه شي اړ کولای چې په جګړه کې برخه واخلي.