دوولسمه الف ماده: عسکري

«نارينه کېدای شي اتلس کلنۍ ته له رسېدو سره په وسله‌وال پوځ، سرحدي ګارډ او يا په غيرنظامي دفاعي ټولي کې په خدمت مکلف شي.»

دا ماده وايي چې دولت کولای شي خلک پوځي خدمت يا عسکرۍ ته اړ کړي. تر ۲۰۱۱ کال پورې ټول هغه روغ کسان چې عمر يې اتلس کالو ته رسېد، د ۹ مياشتو لپاره په پوځ کې خدمت ته اړ وو. دوی هلته زده کول چې څخه ډول وسله‌ چلول زده‌ کړي او پوه شي چې د جرمني پوځ څه ډول کار کوي. هغو کسانو چې نه غوښتل دا خدمت ترسره کړي، بايد په يوه بله برخه کې يې ۱۲ مياشتې خدمت کړی وای. له ۲۰۱۱ کال راوروسته دا مکلفيت ختم شوی دی او اوس نران او ښځې ټول کولای شي په خپله خوښه په پوځ کې خدمت وکړي.