اوومه ماده: ښوونځی:

«ټول پوهنيز نظام د دولت تر څارنه لاندې دی. د ماشومانو والدين او سرپرستان حق لري چې په مذهبي درسونو کې د هغوی د ګډون يا نه ګډون په اړه پرېکړه وکړي.»

اوومه ماده وايي چې دولت د ښوونځيو او پوهنې د نورو بنستونو څارنه پر غاړه لري او د هغو لپاره قوانين جوړوي. شخصي ښوونځي هم بايد دا قوانين په پام کې ونيسي. په جرمني کې هر ايالت حکومت د ښوونځيو لپاره قوانين برابروي. له همدې کبله ښايي په ايالتونو کې د ښوونځيو سيستم يو له بله توپير ولري. دا ماده همدا شان يادونه کوي چې په مذهبي درسونو کې د ماشومانو ګډون حتمي نه دی؛ د ماشوم پالونکي يا ميندې او پلرونه کولای شي په دې اړه پرېکړه وکړي. دا خبره د ښوونکو په اړه هم صدق کوي. څوک نه شي کولای هغوی په ښوونځيو کې د يوه مضمون په توګه د دين تدريس ته اړ کړي.