اتمه ماده: د غونډو ازادي

«ټول جرمنيان حق لري چې ثبتېدلو، اعلان او له وسلې پرته سوله‌ييزې غونډې وکړي. په ازاده فضا کې د غونډو دا حق د قانون او يا قانوني دلايلو له مخې محدودېدلای شي.»

دا ماده وايي چې د جرمني ټول اوسېدونکي د غونډو جوړولو او يا به غونډو کې د ګډون کولو حق لري. دلته د غونډو يا غونډېدلو موخه سياسي غونډې دي. هغه خلک په دې کتار کې نه راځي چې د بېلګې په توګه یو له بل سره نڅا کوي او يا‌ په سنيما کې یوځای کيږي.

غونډه ښايي په يوه ودانۍ او يا بهر په ازاده فضا کې وي. د باندې په غونډو کې لاريون او نورې سياسي غونډې عم راځي. د باندې غوډې بايد ثبت شي او ښايي ځينې وخت د تاوتريخوالي له وېرې اجازه ورنه کړل شي. البته دا کار ډېر کم کيږي. په معمول ډول دولت بايد ځان ډاډه کړي چې غونډې او لاريون کول شوني دي او کېدای شي د دې کار لپاره بل ځای او ورځ وټاکل شي.

غونډو ته د وسلو وړل منعه دي خو خلک په ازادانه توګه د خبرو کولو حق لري. دوی کولای شي په حکومت نيوکې وکړي.

اتمه ماده د اتباعو حق دی او له دې کبله يوازې د جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده. البته بهرنيان هم کولای شي په جرمني کې غونډې وکړي. دوی ته دا حق د اروپايي او بين‌المللي بشري کنوانسيونونو له لوري ورکړل شوی دی.