ديارلسمه ماده: د کورني حريم خونديتوب

«کور له تيري څخه خوندي دی. د کورونو پلټل يوازې د قاضي په حکم جواز لري. همدا ډول د نږدې ګواښ پر مهال، د قانون له مخې د بل بنسټ په اجازه چې د دې کار لپاره ګمارل شوی وي او یوازې هلته د ليکل شوې کړنلارې له مخې دا کار کېدای شي.»

دا ماده وايي چې کورونه له تيري څخه خوندي دي. هېڅوک حق نه لري چې له اجازې پرته د چا کور يا شخصي حريم ته ورشي، چا ته غوږ ونیسي او يا يې وڅاري. دا مهمه نه ده چې څوک په کور، اپارتمان، خېمه، کمپ یا بل ځای کې اوسيږي خو د اوسېدو ټول ځايونه په دې لړ کې راځي. په دې برخه کې هم يوه استثنا شته: په بېړنيو حالتونو کې پوليس، اوروژونکي يا ډاکټران ستاسې کور ته درتلای شي. په معمول ډول پوليس د محکمې حکم ته اړتيا لري خو که حالات بېړني وي، کولای شي له دې حکم پرته کور ته د ننه شي. د بېلګې په ډول که څوک پوليسو ته د ګاونډي په کور کې د مرستې د چيغو په اړه راپور ورکړي، او څوک دروازه خلاصه نه کړي، پولیس کولای شي هغه کور ته په زور د ننه شي.