İlkokul (Grundschule)

Kuzey Ren-Vestfalya’da ilkokulun tamamlanması genellikle 4 yıl sürer.  

İlkokuldan sonra, ebeveynler çocuklarının ne tür bir okula gideceğine karar verirler. Mevcut okul, genellikle öğrenci için doğru olduğuna düşündükleri bir ortaokul önerir. Kuzey Ren-Vestfalya’da beş çeşit ortaokul vardır:

  • Hauptschule
  • Realschule
  • Sekundarschule
  • Gesamtschule
  • Gymnasium

Hauptschule

Hauptschule 5. sınıfta başlar ve 9. veya 10. sınıfta biter. Çocuğunuz bu okuldan Hauptschulabschluss (9. veya 10. sınıftan sonra) ile mezun olabilir veya 10. sınıftan sonra özel bir kursa ("Tip B") katılarak Mittleren Schulabschluss okul bitirme belgesini alabilir. Hauptschulabschluss veya Mittleren Schulabschluss ile çocuğunuz mesleki eğitime başlayabilir. Mittleren Schulabschluss ve iyi notlara sahip olan öğrenciler eğitimlerine Gymnasium veya Gesamtschule'de devam edebilirler.

Realschule

Realschule 5. sınıfta başlar ve genellikle 10. sınıftan sonra Mittleren Schulabschluss okul bitirme belgesini alarak biter. Bu belge ile öğrenciler mesleki eğitime başlayabilirler. Mittleren Schulabschluss ve iyi notlara sahip olan öğrenciler, eğitimlerine Gymnasium veya Gesamtschule'de devam edebilirler. Ayrıca çocuğunuzun Mittleren Schulabschluss yerine Hauptschulabschluss kazanma şansı da olacaktır.

Sekundarschule

Sekundarschule 5. sınıfta başlar ve 9. veya 10. sınıfta biter. Sekundarschule, hem erkenden çocuğun kariyerine yönelmesini hem de Abitur için hazırlık yapma fırsatına sahip olmasını sağlar. Çocuğunuz, Hauptschulabschluss (9. veya 10. sınıftan sonra) veya Mittleren Schulabschluss (10. sınıftan sonra) okul bitirme belgesiyle mezun olabilir.  Öğrenciler bu belgelerden herhangi biriyle mesleki eğitime başlayabilirler. Mittleren Schulabschluss ve iyi notlara sahip olan öğrenciler eğitimlerine Gymnasium veya Gesamtschule'de devam edebilirler.

Gesamtschule

Gesamtschule, 5. sınıfta başlar ve çocuğunuza okul bitiminde birçok farklı bitirme belgesi alma fırsatını verir. Bu, çocuğunuzun almak istediği belgeye okula başladığı zaman hemen karar vermek zorunda olmadığı anlamına gelir. Çocuğunuz buradan, Hauptschulabschluss (9. veya 10. sınıftan sonra), Mittleren Schulabschluss (10. sınıftan sonra) veya Fachhochschulreife veya Allgemeine Hochschulreife (11. veya 13. sınıfı bitirdikten sonra) alarak mezun olabilir. Hauptschulabschluss veya Mittleren Schulabschluss ile çocuğunuz mesleki eğitime başlayabilir. Bir Fachhochschulreife veya Abitur aldığı takdirde çocuğunuzun mesleki eğitime başlama veya üniversiteye gitme arasında seçim yapma hakkı vardır.

Gymnasium

Gymnasium’da, öğrenciler 12. sınıftan sonra Abitur yapabilirler. Bu okullarda, öğrencilerin yoğun bir şekilde çalışmaları gerekir. Birçok Gymnasium, fen, müzik ve sanat, dil veya spor gibi belirli alanlara odaklanır. 9. veya 10. sınıftan sonra Gymnasium'dan ayrılanlar genellikle en azından Hauptschulabschluss veya Mittleren Schulabschluss alarak mezun olabilirler. Aynı zamanda, çocuğunuzun burada Fachhochschulreife alma ve uygulamalı bilimler üniversitesine ("Fachhochschule") girme olanağına sahip olacaktır. Abitur ile çocuğunuz mesleki eğitime başlayabilir veya bir üniversiteye gidebilir.