Verwaltungsgericht

İdare Mahkemesi anlamına gelir. İdare mahkemesi, bir kişinin belirli bir makamın verdiği karara dava açması durumunda yetkilidir. Örneğin bir sığınma başvurusu reddedilirse, bu karara karşı idare mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Visum

Vize anlamına gelir. Vize ile bir devlet, bir kişinin sınırlı bir süre için ülkeye girebileceğini, seyahat edebileceğini ve yasal olarak orada kalabileceğini onaylar. Genellikle vize doğrudan pasaporta yapıştırılan bir belgedir.

volljährig

Reşit olma yaşına ulaşmış bir kişi resmi olarak bir yetişkin sayılır. Reşit bir kişi kendi kararlarını verebilir ve kendi eylemlerinden tamamen sorumludur. Almanya'da bir kişi 18 yaşına geldiğinde reşit olma yaşına ulaşır.

vollziehbar ausreisepflichtig

Bir yabancının oturum izni yoksa ülkeyi terk etmekle yükümlüdür.

Sığınmacılar ve Duldung sahibi kişilerin oturum izni yoktur ve bu nedenle genellikle ülkeyi terk etmeleri gerekir. Bununla birlikte, Alman hukuku, ülkeyi terk etme yükümlülüğü ile ülkeyi terk etme yükümlülüğünün icrası arasında ayrım yapmaktadır. Yalnızca ülkeyi terk etme yükümlülüğü uygulanabilir olduğunda, yabancılar dairesi yabancıyı sınır dışı etme hakkını elde eder.

Ülkeyi terk etme yükümlülüğü, birisi yasadışı yollardan girdiyse ve oturum izninin verilmesi geri alınamaz bir şekilde reddedildiyse- ör. sığınma başvurusu olumsuz kararlaştırıldıktan ve tüm yasal seçenekler tüketildikten veya kullanılmadıktan sonra verilir. Bunun anlamı şudur: Bir kişi iltica prosedürünün öncesinde veya bu süreçteyse ülkeyi terk etmesi gerekir, ancak ayrılma zorunluluğu yoktur.

İlke olarak, aşağıdaki insan grupları yasal olarak ülkeyi terk etmekle yükümlüdür:

  • İtiraz edilemeyecek şekilde reddedilen sığınmacılar
  • Müsamaha gösterilen Duldung sahibi kişiler- bu durumda, ülkeyi terk etme yükümlülüğü askıya alınır ve oturuma bir süre daha izin verilir.
  • Yasadışı kişiler.
  • Oturum izni süresi dolan veya iptal edilen yabancılar.
  • Ciddi cezai suçlar veya benzeri nedenlerle sınır dışı edilen yabancılar.