Clearing

Açıklığa kavuşturma (Clearing), refakatsiz çocuk mültecilerin (umF) durumunu açıklığa kavuşturmakla ilgilidir.

Refakatsiz çocuk mülteciler, Almanya'ya geldikten sonra Gençlik Dairesi tarafından bakım altına alınır. Bunu açıklığa kavuşturma (Clearing) süreci takip eder. Bu süreç uzunluk ve içerik açısından eyaletten eyalete farklılık gösterir. Açıklığa kavuşturma süreci öncelikle aşağıdaki soruları cevaplamayı amaçlar:

  • umF kaç yaşında?
  • Fiziksel ve zihinsel sağlığı nasıl?
  • umF'nin kimliği hakkında hangi bilgiler mevcut?
  • Almanya'da veya başka bir AB ülkesinde aile üyesi var mı?

Açıklığa kavuşturma sürecinde - velayet sahibi akraba bulunamazsa - umF için bir yasal vasi belirlenir ve nerede yaşayacağı belirlenir.