Umverteilung

Yeniden dağıtım anlamına gelir. Sığınmacılar veya Müsamaha Belgesine (Duldung) sahip olan kişiler Almanya içinde taşınmak istiyorlarsa, bu kişilerin "yeniden dağıtım başvurusunda" (Umverteilungsantrag) bulunmaları gerekir. Sığınmacı yardımlarından yararlananların tümü, genellikle başlangıçta kendilerine tahsis edilen yerde yaşamakla yükümlüdür. Buna "ikamet zorunluluğu" (Wohnsitzauflage) denir. Başka bir yere taşınmaya (Umverteilung) nadiren izin verilir. Yeniden dağıtımı sağlamak için, sizden sorumlu yabancılar dairesine bir "yeniden dağıtım başvurusunda" bulunmanız gerekir. Yalnızca eşiniz veya reşit olmayan çocuğunuz başka bir yerde yaşıyorsa yeniden dağıtım hakkına sahipsinizdir. Aksi takdirde, yeniden dağıtım başvurusunun onaylayıp onaylamayacağına ancak yetkili makam karar verebilir. Başvurunuzun kabul edilmesi için, hasta aile üyelerine bakmak, uzman ve acilen ihtiyaç duyulan bir doktorun taşınacağınız yerde bulunması gibi iyi nedenlere ihtiyacınız vardır. Yeniden dağıtım başvurusunun reddine karşı İdare Mahkemesi nezdinde dava açabilirsiniz. Ancak, bu tür davaların başarı şansı çok düşüktür.

2016'dan bu yana, federal eyaletler, tanınmış mülteciler veya sığınmacılar için 3 yıla kadar bir ikamet yeri belirleyebiliyor. Haftada en az 15 saat sosyal güvenlik primine tabi mesleki eğitim, öğretim veya çalışan olan ve belirli bir geliri olan mülteciler bu kuraldan muaftır.

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)

Refakatsiz çocuk mülteciler anlamına gelir ve Almanya’da kısaca UmF olarak da bilinir. UmF, Almanya'ya gelmiş veya ebeveynleri veya vasileri olmadan bırakılmış 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençlerdir. Refakatsiz çocuk mültecilerden başlangıç olarak Gençlik Dairesi sorumludur. Gençlik dairesinin UmF için sağladığı bakım, çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarının ve kalacak yerlerinin sağlanmasını kapsar. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "Refakatsiz Çocuk Mülteciler" bölümümüze bakabilirsiniz.