Illegalisierte

Almanya'da kayıtsız olarak bulunan veya saklananlardır. Genellikle belgeleri veya oturma izni olmayan kişileri ifade etmek için kullanılır.

Yasadışı olarak Almanya’da bulunan kişiler, Sığınmacılara Yardım Yasası kapsamında sosyal yardım alma hakkına sahiptir. Ancak böyle bir yardım için genellikle kayıt altına alınacakları ve tutuklanma, hapis cezası ve nihayetinde sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya oldukları için yardım talep edemezler.

Inobhutnahme

Bakımı üstlenme, Gençlik Dairesinin çocuğun veya ergenin barınma ve bakımını yöneteceği anlamına gelir.

Almanya'ya geldiklerinde refakatsiz çocuk mültecilerin (umF) bakımları Gençlik Dairesi tarafından üstlenilir, yani Gençlik Dairesi barınma ve söz konusu çocuk veya gençle ilgili diğer konularla ilgilenir. Ebeveynleri (veya yasal vasileri) ile Almanya'da bulunan reşit olmayan mültecilerin de, örneğin ailede şiddet olması durumunda, gerektiğinde bakımlarının üstlenilmesi hakları vardır.

Integrationskurs

Entegrasyon kursu, Alman dili ve Almanya'daki yaşam hakkında bir kurstur.

Entegrasyon kursu, Almanya'ya gelen kişilerin günlük yaşamda bağımsız olarak hareket edebilmelerini, iş bulmalarını ve toplumla bağlantı kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Dil kursu ve oryantasyon kursu olmak üzere iki bölümden oluşur. Dil kursu genellikle 600 saatlik dersten oluşur ve B1 sınavı ile sona erer. Bunu, Almanya'daki tarih, kültür, toplum ve hukuk sistemi hakkında bilgi aldıkları oryantasyon kursu izler. Oryantasyon kursu ayrı bir sınavla sona erer. Tam zamanlı ve yarı zamanlı kurslar vardır. Entegrasyon Kursu bölümümüzde konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.