Abschiebehaft

Gözaltı (ya da sınır dışı öncesi gözaltı (Abschiebungshaft)), kişinin sınır dışı edilme hazırlığı başlamadan veya sınır dışı edilmesini garanti altına almak için gözaltına alınması anlamına gelir.

Bu ceza gerektiren bir suç değildir. Bu gözaltı, Almanya'yı terk etmesi gereken kişilerin saklanmalarını önlemeyi amaçlamaktadır. Almanya'dan Sınır Dışı Edilme adlı bölümümüzde bu konuda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Abschiebung

Sınır dışı etme, ülkeyi terk etme yükümlülüğünün zorunlu olarak uygulanmasıdır.

Almanya'yı terk etmek zorunda olan ve kendi isteğiyle ayrılmayanlar sınır dışı edilebilirler. Almanya'dan Sınır Dışı Edilme adlı bölümümüzde bu konuda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Abschiebungsandrohung

Belirlenen süre içinde gönüllü olarak ülkeden ayrılmadığınız takdirde, sınır dışı etme emri ile, sınır dışı edileceğiniz konusunda bilgilendirilirsiniz.

Sınır dışı etme emri genellikle Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) iltica prosedürüne ilişkin kararıyla birlikte gönderilir.

Abschiebungsanordnung

Bir sınır dışı etme kararında, güvenli bir üçüncü ülkeden gelen bir sığınmacıya Almanya'yı terk etmesi gerektiği bildirilir.

Sınır dışı etme kararı, güvenli bir üçüncü ülkeden giriş yapan sığınmacıya gönderilir. Bu kararda ona güvenli üçüncü ülkeye dönmesi gerektiği bildirilir. Kendi isteğiyle ayrılmadığı takdirde, bu ülkeye sınır dışı edilebilir.

Abschiebungshindernis

Sınır dışı edilme engeli, sınır dışı etmeyi imkânsız kılar.

Sınır dışı edilmenin önünde iki tür engel vardır: ülke içi ve varış yeri ile ilgili engeller. Sınır dışı edilmenin önünde aile ile ilgili bir engel olması durumunda, sınır dışı etme olgusal veya yasal nedenlerle mümkün değildir, örn. kişinin pasaportu yoksa. Hedef ülkeyle ilgili sınır dışı edilmenin önünde engeller olması durumunda (sınır dışı etme yasağı olarak da bilinir), kişi tehlike tehdidi altında olduğu için sınır dışı edilemez, örn. gönderileceği ülkede işkenceye tehdidi varsa.

Yurt içi sınır dışı etme engelleri nedeniyle sınır dışı etme mümkün değilse, kişinin Duldung alma hakkı vardır. Hedef ülke ile ilgili sınır dışı edilmenin önündeki bir engel, genellikle insani nedenlerle oturum izni alma hakkı sağlar.

Abschiebungsverbot

Sınır dışı etme yasağı, kişinin sınır dışı edilip gönderileceği hedef devletle ilgili bir engel olarak da adlandırılır ve sınır dışı etmeyi imkânsız kılar.

Bir kişi sığınma, mülteci statüsü veya geçici koruma hakkına sahip bir kişi olarak tanınmazsa, belirli koşullar altında Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) sınır dışı edilmeye ulusal bir yasak getirebilir. Bununla ilgili daha fazla bilgi "Mülteciler için Oturum İzni” bölümüne bakabilirsiniz.

Altersfeststellung

Yaş tayini, refakatsiz çocuk mülteciler (umF) için yapılır. Amaç çocuk ya da gencin gerçekten reşit olup olmadığını kontrol etmektir.

Yaş tayini, ya gençlik dairesi geçici olarak bu kişiyi himayesine aldığında ya da açıklığa kavuşturma sürecinin (Clearingsverfahrens) başlangıcında yapılır. Bununla ilgili daha fazla bilgi için "Refakatsiz Çocuk Mülteciler" bölümüne bakabilirsiniz.

Altfallregelung

Eski dava yönetmeliği, uzun yıllardır ülkede kalmasına müsaade edilen yabancıların güvenli bir oturum statüsü almalarını sağlamayı amaçlar.

Bunun için çeşitli koşulların karşılanması gerekir. Eski dava yönetmeliği yalnızca 1999 veya 2001'den önce Almanya'ya gelen kişiler için (reşit olmayan çocukları olan aileler için) geçerlidir. Bu durum 28 Ağustos 2007 tarihinde İkamet Yasası §104a’da düzenlenmiştir.

Anhörung

Görüşme sırasında sığınmacılar Federal Göç ve Mülteciler Dairesine (BAMF) kaçma nedenlerini anlatırlar.

Görüşme, bir sığınma başvurusunun tanınması veya reddedilmesinin temelini oluşturur. Zulüm kanıtı olması gerekli değildir. Ancak kaçışın nedenleri olabildiğince ayrıntılı, inandırıcı ve çelişkiler olmadan açıklanmalıdır. Eğer delil varsa mutlaka görüşmeye getirilmelidir. Bu konuda daha fazla bilgi için “İltica Prosedürü” bölümüne bakabilirsiniz.

Ankunftsnachweis

Varış belgesi (kısaca AKN), resmi bir kuruma sığınma talebinde bulunduğunuzu ve orada kayıtlı olduğunuzu gösteren bir belgedir.

Varış belgesi oturum izni yerine geçmez. Genellikle ilk kabul merkezi tarafından düzenlenir, ancak polis, yabancılar dairesi vb. makamlar da bu belgeyi verebilir. Varış belgesi olan biri, sığınmacı yardımı alabilir. Varış belgesi, kişinin önceden sahip olduğu sığınma hakkı aradığına dair düzenlenen belgenin (BüMA) yerini alır. Bazen mülteci kimliği olarak da anılır.

Arbeitslosengeld I

İşsizlik parası I, bir işsizlik sigortası yardımdır. İşsizlik bildirimi yaptığınızda ödenir.

İşsizlik parası I, yalnızca son 24 ay içinde en az 12 aydır sosyal güvenlik primine tabi bir işi olan kişiler için geçerlidir. İşsizlik parası otomatik olarak ödenmez, bunun için iş bulma kurumuna başvurulması gerekir. İşsizlik parasının miktarı, son maaşınızın miktarına bağlıdır. İşsizlik yardımlarıyla ilgili yasal dayanak 3. Sosyal Yasada (SGB III) düzenlenmiştir.

Arbeitslosengeld II

Halk arasında Hartz IV olarak da bilinen İşsizlik Parası II, işsiz insanlar için devletin sağladığı temel güvenlik yardımlarından biridir.

Temel maddi ihtiyaçların ve topluma katılımın sağlanması amacıyla verilir. İşsizlik parası II, aşağıdaki üç kriteri karşılayan kişilere ödenir:

 • Kişinin özel varlığı yoktur ve iş, işsizlik parası I, nafaka, kira ve benzeri bir geliri yoksa,
 • Kişi günde en az üç saat çalışabiliyorsa ve
 • Kişi en az 15 yaşındaysa ve henüz düzenli emeklilik maaşını almaya hak kazanmadıysa.

İşsizlik parası II ancak başvuru sonrası alınabilir. Jobcenter, başvuruları işleme koymak ve bu parayı alacak kişilerle ilgilenmekten sorumludur. Bu işsizlik yardımlarıyla ilgili yasal dayanak 2. Sosyal Yasada (SGB II) düzenlenmiştir.

Asylantrag

Vatandaşı olduğu ülkede zulüm gören kişi iltica başvurusunda bulunarak başka bir ülkeden koruma talep eder.

Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) iltica başvurularını kabul eder ve bunlarla ilgili kararlar alır. İltica başvurusu, ilk kayıt olarak bilinen Asylgesuch veya sığınma talebi olarak adlandırılan Asylbegehren’den ayrı tutulmalıdır. Bu terimlerin farkı çok kesin bir şekilde belirtilmiştir. İlk kayıt veya sığınma talebi, yazılı, sözlü veya başka bir şekilde ifade edilerek yapılır ve Almanya'dan koruma alma talebini belirtir. Genellikle sınırda veya polis memurlarına yapılır. Bunun üzerine kayıt yapılır ve kişi ilk kabul merkezine yerleştirilerek varış belgesi düzenlenir. Bu kayıt yetkililer tarafından iltica başvurusunun sunulduğu BAMF'a iletilir.

İltica prosedürü, BAMF'a yapılan resmi başvuru ile birlikte başlatılır. Başvuruyu gönderdikten sonra, sığınmacının görüşme gününü ve sonraki kararı beklemesi gerekir. Bu süreç aylar sürebilir. Bu süre zarfında, sığınmacı, Sığınmacılara Yardım Yasası (AsylbLG) kapsamında sosyal yardım alma hakkına sahiptir. Bununla ilgili daha fazla bilgi için “İltica Prosedürü” bölümüne bakabilirsiniz.

Asylberechtigung

Kendi ülkelerinde devlet veya bir devlet örgütü tarafından siyasi olarak zulüm gören kişilerin iltica hakkı olduğu kabul edilmektedir.

Kişinin etnik kimliği / "ırkı", dini, milliyeti, siyasi inançları veya belirli bir sosyal gruba ait olması nedeniyle tehlikede olması veya hapsedilmiş olması siyasi zulüm olarak kabul edilir. Bununla birlikte, iltica hakkına sahip bir kişi olarak tanınma, ancak kişi güvenli bir üçüncü ülke üzerinden girmemişse mümkündür. İltica hakkına sahip bir kişi olarak tanınma, Anayasa’nın 16a maddesi uyarınca gerçekleşir.

Asyl-Bescheid

İltica bildirimi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından iltica başvurusu üzerine yazılı olarak alınan karardır.

Bildirim, BAMF'ın kararını açıklar ve karara katılmıyorsanız ne yapmanız gerektiğini belirtir. Başvurunuz reddedilirse, mektup ayrıca ülkeyi terk etme bildirisi ve sınır dışı edilme duyurusunu da içerir. Bu konuda daha fazla bilgi için "İltica Prosedürü" ve "Almanya’da İlticam Reddedildi" bölümlerine bakabilirsiniz.

Asylbewerber

Sığınmacılar, devam eden bir iltica prosedüründe olan kişilerdir.

Terim genellikle mülteci teriminin eşanlamlısı olarak kullanılır, ancak anlamı yasal olarak farklıdır. Sığınmacı hala iltica prosedüründe olan kişidir. Göçmenlik kanunu açısından, mülteci terimi aslında sadece İkamet Yasasının 25. fıkrasının 1. ve 2. cümlesinin 1. alternatifi uyarınca oturum izni olan tanınmış mülteciler grubunu ifade eder: Bunlar, iltica hakkına sahip kişilerdir. Anayasa’nın 16a Maddesi ve Cenevre Mülteci Sözleşmesi uyarınca mülteci olarak kabul edilirler.

Sığınmacı, sığınma başvurusunda bulunmuş ancak henüz iltica başvurusunda bulunmamış kişidir. Bir sığınmacı zaten iltica başvurusunda bulunmuş ve bir oturum izni almıştır. Sığınmacı terimi yasal bir terim değildir ve farklı şekilde kullanılmaktadır.

Asylbewerberleistungsgesetz

Sığınmacılara Yardım Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında herhangi bir yardım almayan mültecilerin bakımını sağlamak için düzenlenmiştir.

Aşağıdaki kişiler sığınmacı yardımı alırlar:

 • Oturum izni veya varış belgesi olan kişiler.
 • Duldung sahibi kişiler. Sınır geçiş belgesi, “sınır dışı etme bildirimi” veya benzer belgeleri olan kişiler de Duldung sahibi olarak kabul edilir.
 • Sınır dışı edilmelerini askıya alma kararının 18 aydan daha kısa bir süre önce verilmiş olması koşuluyla, İkamet Yasası’nın (AufenthG) 25 V Bölümü uyarınca oturum izni olan kişiler.
 • Madde 23 I AufenthG uyarınca kendi ülkelerindeki savaş nedeniyle oturum izni olan kişiler ("kendi ülkelerindeki savaş nedeniyle" ekinin kaydedilmesi şartıyla).
 • § 25 IV cümle 1 AufenthG (geçici kalış) uyarınca oturum izni olan kişiler.
 • Almanya'yı terk etmek zorunda olan insanlar.
 • Yasadışı kişiler.
 • Havaalanı prosedürü yoluyla ülkeye girmek isteyen ve (henüz) giriş izni olmayan kişiler.
 • Yukarıda belirtilen gruplardaki kişilerin eşleri ve reşit olmayan çocukları.
 • İltica için takip başvurusunda bulunan kişiler.

Asylfolgeantrag

Müteakip İltica Başvurusu, koruma arayanların, ilk başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi durumunda sunabileceği ikinci bir iltica başvurusudur.

İltica başvurusu için yeni nedenler varsa, ikinci bir iltica prosedürü mümkündür. Örneğin, anavatanında zulüm olduğuna dair yeni kanıtlar olduğunda veya menşe ülkedeki durum temelden değiştiğinde bu mümkün olabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için “Almanya’da İlticam Reddedildi” bölümüne bakabilirsiniz.

Asylgesetz

İltica Yasası (AsylG), Almanya'daki iltica prosedürünü düzenler.

İkamet Yasası'nın (AufenthG) bazı hükümleriyle birlikte, mülteci hukukunun temel bölümünü oluşturur.

Asylpetition

Bir iltica dilekçesi durumunda, dilekçe komitesi, yetkililerin iltica prosedürü sırasında ciddi hatalar yapıp yapmadığını kontrol eder.

Başarılı bir iltica dilekçesi sınır dışı edilmeyi önleyebilir.

Asylverfahren

İltica prosedürü, İltica Yasası ile düzenlenir. İltica başvurusu ile başlar ve iltica başvurusu ile ilgili verilen kararla sona erer.

Kişinin iltica başvurusunda bulunmasıyla iltica prosedürü başlar. Ancak, iltica başvurusu iltica prosedürünün bir parçası değildir. “İltica Prosedürü” bölümünde bu konuda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aufenthaltserlaubnis

Oturum izni, geçici, amaca özel bir oturum iznidir.

Oturma izinlerinin çoğu 1 ila 3 yıl süreyle verilir ve ilgili şartlar yerine getirilirse daha sonra uzatılabilir. Birkaç istisnai durum dışında, oturum izni, oturum izni olmayan yabancıların sahip olmadığı birçok hakla ilişkilendirilir. “Oturum İzni” ve “Almanya'ya Göç” bölümlerinde bu konuda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aufenthaltsgesetz

İkamet Yasası Almanya’daki yabancıların göçmenlik durumunu düzenler.

Giriş ve çıkış, ikamet, yerleşim ve istihdam koşulları da burada yasal olarak düzenlenmiştir. Entegrasyonla ilgili alınan önlemler de yine bu yasaya dayanmaktadır.

Aufenthaltsgestattung

Geçici İkamet İzni Belgesi, kişi iltica başvurusunda bulunduğu anda verilen oturum iznidir.

Bu izin, iltica prosedürü süresince sahibinin Almanya'da kalmasına izin verir. Bu oturum iznine sahip kişiler AsylbLG kapsamında yardım alırlar. Onlar için birçok özel düzenleme geçerlidir. Örneğin çalışma, yaşam, eğitim alanlarında.

Aufenthaltspapier

Oturum evrakları oturum izni yerine geçmez, ancak Almanya'da belli bir süre kalmanıza izin verir.

Oturum evraklarına örnek olarak Duldung ve Geçici İkamet İzni Belgesini verebiliriz. Oturum evrakları olan kişiler, ikamet durumu belirsiz kişiler olarak da adlandırılır.

Aufenthaltstitel

AB üyesi olmayan ülkelerden (üçüncü ülke vatandaşları) gelen yabancıların Almanya'da kalabilmeleri için oturum unvanına ihtiyaçları vardır.

Alman İkamet Yasası (AufenthG) toplam beş oturum iznini kabul etmektedir: vize, oturum izni, yerleşim izni, süresiz AB oturum izni ve AB Mavi Kartı.

Aufenthaltsverfestigung

Bir yabancıya yerleşme izni (sınırsız oturum izni) verildiğinde oturumun kalıcılaştırılması söz konusu olur.

Ausländerbehörde

Yabancılar Dairesinin (kısaca: ALB veya ABH) oturum izinlerini verme veya reddetmekle yükümlüdür.

Genelde oturum ve pasaport bilgilerini İkamet Yasasına göre düzenler. Yabancılar Dairesinin görevleri temelde oturum izinlerinin süresinin sınırlandırılması, ülkeyi terk etme talepleri ve aynı zamanda yabancıların kimliklerinin netleştirilmesinden ibarettir. Yabancılar Dairesi dolaylı olarak devlet idaresine aittir. Her ilçede en az bir yabancılar dairesi vardır ve 50.000'den fazla nüfusu olan her yerleşim yerinin kendi yabancılar dairesi vardır.