GFK-Flüchtling

GFK mültecisi, Cenevre Mülteci Sözleşmesi (GFK) kriterlerine göre mülteci statüsü verilen kişidir.

Bu mülteciler aynı zamanda "Konventionsflüchtling" olarak da anılmaktadır. İltica prosedürünün bir parçası olarak mülteci statüsünün verilmesine BAMF karar verir.

Grenzübertrittsbescheinigung

Sınır geçiş belgesi (GÜB), Almanya'dan ayrılmak zorunda kalan yabancı vatandaşlara verilen bir belgedir.

GÜB, bir yabancının ülkeyi terk etmesini zorunlu kılar ve kişinin Almanya'dan ayrılması gereken son tarihi bildirir. Ayrılırken GÜB, pasaport kontrol bürosuna teslim edilir ve ülkeyi terk etmesi gereken kişi, Yabancılar Dairesi tarafından oraya bırakılan pasaportunu alır. Bu şekilde, yetkililer kişinin Almanya'dan ayrıldığından emin olur. GÜB bir oturum izni değildir.

Gute Bleibeperspektive

Kalma şansı iyi olan insanlar, iltica  tanınma oranı en az yüzde 50 olan bir ülkeden gelen sığınmacılardır.

Kalma şansı iyi olan sığınmacılar, Avrupa Birliği'nin başka herhangi bir üye devletine sığınma başvurusunda bulunmamış sığınmacılardır ve Dublin III Yönetmeliği sebebiyle başka bir AB üye ülkesinde iltica başvurusu yapmak zorunda olan sığınmacıları kapsamaz.

Tanıma oranı yıllık olarak yeniden hesaplanır. Hesaplama, önceki yıldan farklı menşe ülkelerinden gelen sığınmacıların onaylanan sığınma başvurularına (ilk başvurular) dayanmaktadır. Şu anda tanıma oranı yüzde 50'nin üzerinde olan üç ülke vardır: Eritre, Somali ve Suriye.