Schengen-Länder

Schengen ülkeleri, Schengen Anlaşmasını imzalayan Avrupa ülkeleridir. Bu ülkeler arasında genellikle sınır kontrolü yoktur. auswaertiges-amt.de adresinde mevcut Schengen ülkelerini görebilirsiniz.

Schutzbedürftigkeit

Güvence ihtiyacı anlamına gelir. Almanya'daki bazı insan gruplarının özellikle güvenceye ihtiyacı vardır. Bazı durumlarda, onlar için başka kurallar da geçerlidir. Özellikle reşit olmayan mülteciler, refakatsiz çocuk mülteciler, engelliler, yaşlılar (65 yaş üstü), hamile kadınlar, reşit olmayan çocukları olan bekar ebeveynler, insan kaçakçılığı mağdurları, ağır bedensel hastalıkları olan kişiler, akıl hastalığı olan kişiler ve işkence veya tecavüze uğramış ya da diğer ağır psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kişiler için özel düzenlemeler vardır. Özellikle korunmaya muhtaç olan mülteciler, iyi bakıma hak kazanır.

Sichere Drittstaaten

Güvenli üçüncü ülkeler anlamına gelir ve bu ülkeler İnsan Hakları Sözleşmesi ve Cenevre Mülteci Sözleşmesi ile uyumun sağlandığı ülkelerdir. Bu, Avrupa Birliği üye devletlerinin yanı sıra Norveç ve İsviçre için de geçerlidir. Güvenli üçüncü bir ülkeden Almanya'ya giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişiler sınırda geri çevrilebilirler.

Sichere Herkunftsländer

Güvenli menşe ülkeler, hiçbir siyasi zulmün veya insanlık dışı muamelenin bulunmadığının varsayıldığı ülkelerdir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "Güvenli Menşe Ülkeler" bölümümüze bakabilirsiniz.

Sicherung des Lebensunterhalts

Geçimi güvence altına almak anlamına gelir. Geçiminizi devlet desteği olmadan sağlayabiliyorsanız geçim kaynaklarınızın güvence altında olduğu kabul edilir. Böyle bir durumda, barınma, sağlık sigortası, yiyecek, giyecek, vb. Gibi ihtiyaçlar için kendi kazandığınız ya da sahip olduğunuz paranın yeterli olması gerekir. "Yeterli", en azından bir kişinin normalde Jobcenter'dan alacağı kadar paraya sahip olması gerektiği anlamına gelir.

Sozialhilfe

Sosyal yardım anlamına gelir ve kendilerine ait parası olmayan veya çok az parası olan insanlar için devletten sağlanan mali desteği ifade eder. Yoksulluğu ve dışlanmayı önlemek için verilir. Sosyal yardım, işsizlik parası II'nin aksine, düzenli bir şekilde çalışamayacak durumda olan kişilere yöneliktir. Örneğin, hasta oldukları için veya çocuklarına bakmak zorunda oldukları için çalışamayan kişiler. Sosyal yardım, yalnızca günde üç saatten az çalışabilen kişiler için mevcuttur. Yasal dayanak SGB XII'de tanımlanmıştır. Sosyal yardım belediyeler tarafından ödenir.

sozialversicherungspflichtig beschäftigt

Sosyal güvenlik primlerine tabi çalışan anlamına gelir. Ayda 450 €'dan fazla kazanan tüm çalışanlar ve mesleki eğitim (Ausbildung) yapan kişiler sosyal güvenlik primlerine tabidir. Zorunlu sosyal sigortaya tabi çalışan olmak, kişinin işsizlik sigortası, sağlık sigortası, kaza sigortası, emeklilik sigortası ve bakım sigortası yaptırmış olduğu anlamına gelir. Bu konuda daha fazla bilgiye ulaşmak için "Sosyal Sigorta" bölümümüze bakabilirsiniz.

subsidiärer Schutz

Geçici koruma anlamına gelir ve bu çeşit bir koruma, iltica prosedüründe verilebilecek bir koruma şeklidir. Geçici koruma alabilmek için, kişinin ülkesinde büyük bir tehlike altında olması gerekir. Örneğin, kişi işkence veya ölüm cezasıyla tehdit ediliyorsa veya hayatı uluslararası veya yerel bir silahlı çatışmadan dolayı tehlikede olduğu için bu çeşit bir koruma alabilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "Mülteciler için Oturum İzni" bölümümüze bakabilirsiniz.