Çalıştığım yerin kısa süreli çalışmaya geçmesi ne anlama gelir?

Koronavirüs nedeniyle kapanması gereken veya yalnızca sınırlı bir ölçüde çalışmaya devam edebilen bir şirkette, işveren "kısa süreli çalışma" için Federal İş Bürosuna başvurabilir. Kısa süreli çalışma, iş gücünün tamamının veya bir kısmının daha az kullanıldığı gelir. Bununla birlikte, şirketinizin çalışanı olmaya ve maaşınızın bir kısmını almaya devam edersiniz. Buna "kısa süreli çalışma parası" denir. Kısa süreli iş yardımları, 24 aya kadar olan bir dönem için ödenir ve net maaşın yüzde 67’si (çocuğunuz varsa) veya 60'ı kadardır. Çalışma saatlerinizin en az %50 oranında azalması durumunda, kısa süreli işlerde 4 veya 7 ay sonra daha fazla kısa çalışma ödeneği alırsınız: Kısa süreli çalışmaya geçtikten 4 ay sonra, kısa süreli iş ödeneği net maaşın %70‘i veya %77'si (çocuğunuz varsa) olur. Yedinci aydan itibaren ise net maaşınızın %80 veya %87'sini (çocuğunuz varsa) alırsınız. Bu kural şu ​​an için 31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir.

Kısa süreli çalışma ödeneği Federal İş Bürosu tarafından ödenir ve çalışanların işten çıkarılmasını koruma amacını taşır. Bu ödeneğe işverenin başvurması gerekir. Kısa süreli çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için Federal İş Bürosunun web sitesine bakabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Kısa süreli çalışma parası almanın oturum hakkınız üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz.

Kısa çalışma ödeneğim yetersizse ne yapabilirim?

Kısa çalışma ödeneğiniz masraflarınızı karşılayamayacak kadar düşükse (kira, yemek vb.), İşsizlik Parası II (ALG 2) için başvurabilirsiniz. Kısa çalışma ödeneğiniz, işsizlik ödeneğinden kısmen mahsup edilir. Ancak, kural olarak, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği kombinasyonu, size işsizlik ödeneği olmadan elde edeceğinizden biraz daha fazla para sağlar. İşsizlik yardımları hakkında daha fazla bilgiyi "Koronavirüs - Devlet Destekleri" bölümümüzün "İşimden çıkarılırsam ya da maaşım azaltılırsa ne yapmalıyım?” başlığı altında bulabilirsiniz.

Kısa süreli çalışma sırasında ek işte çalışabilir miyim?

Evet. Kısa süreli çalışma sırasında bir ek işte çalışabilirsiniz. Ancak, kısa süreli çalışma olanağından önce yarı zamanlı bir işi olan ve kısa süreli çalışma olanağından sonra yalnızca yarı zamanlı bir işi kabul eden kişiler için kurallar farklıdır.

Kısa süreli çalışmaya geçmeden önce zaten yarı zamanlı bir işim vardı: Yarı zamanlı işinizde çalışmaya devam edebilirsiniz. Yarı zamanlı işinizden elde ettiğiniz kazancınız, kısa çalışma ödeneğinden mahsup edilmez.

Kısa süreli çalışmaya geçildikten sonra yarı zamanlı bir işe başladım: Yarı zamanlı bir işe girebilirsiniz. Ancak, yarı zamanlı işinizden elde ettiğiniz kazanç, kısa çalışma ödeneğinizden mahsup edilecektir. İstisna: Bir Mini-job’dan elde edilen kazanç, kısa çalışma ödeneğinizden mahsup edilmez. Bu istisna 31 Aralık 2021'e kadar geçerlidir.

Lütfen unutmayın: Kısa süreli çalışma ödeneğinizin doğru hesaplanabilmesi için yarı zamanlı işinizden aldığınız maaş beyannamelerini işvereninize sunmanız gerekmektedir.

Genel bir geçerli çalışma izniniz yoksa, ilgili yabancılar dairesine bir ek iş alıp alamayacağınızı sorun. Sizden sorumlu yabancılar dairesini bamf.de adresinde bulabilirsiniz. Birçok yetkili makam şu anda yalnızca sınırlı bir hizmet vermektedir. Böyle bir durumda iletişime e-posta veya telefon aracılığıyla geçebilirsiniz.

Yarı zamanlı işler hakkında daha fazla bilgiyi "Çalışan Hakları" bölümünde bulabilirsiniz. Minijob hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Minijob" bölümüne bakın.

Taşeron çalışanlar da kısa süreli çalışma parası alabilirler mi?

Korona krizi sebebiyle taşeron çalışanlar da kısa süreli çalışma parası alabilirler. Kısa süreli çalışma hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Çalıştığım yerin kısa süreli çalışmaya geçmesi ne anlama gelir?” başlığı altına bakın.

Lütfen unutmayın: Taşeron çalışanlar da işsizlik parası alma hakkına sahiptir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi "İşimden çıkarılırsam ya da maaşım azaltılırsa ne yapmalıyım?” başlığı altında bulabilirsiniz.

Mesleki eğitim yapanlar da kısa süreli çalışmaya geçebilirler mi?

Genelde, mesleki eğitim alan kursiyerler kısa süreli çalışmaya geçmezler. Eğitim aldıkları firma önce diğer seçenekleri düşünmelidir, örn. müfredatı veya olduğunuz bölümü değiştirmek gibi. Ancak bütün bunlar olmuyorsa kısa süreli çalışmaya geçilebilir. Bu durumda, en az altı hafta boyunca eğitim maaşınızı tam olarak almaya devam edersiniz. Altı haftadan sonra kısa süreli iş yardımı almaya başlarsınız. Kısa süreli çalışma parası geçiminiz için yeterli değilse, işsizlik parası 2 için de başvurabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi "İşimden çıkarılırsam ya da maaşım azaltılırsa ne yapmalıyım?” başlığı altında bulabilirsiniz.

Korona ve eğitim konusunda daha fazla bilgi için ausbildung.de adresine bakabilirsiniz.