Ebeveyn izni sırasında işimden çıkarılır mıyım?

Ebeveyn izninde olduğunuz sürece işten çıkarılmaya karşı koruma altında olursunuz. İşten çıkarılmaya karşı sağlanacak yasal korumanız, ancak ebeveyn izninizin başlamasından sekiz hafta önce, izniniz için başvuruda bulunmuş olmanız şartıyla başlar. Bu tarihten başlayarak ebeveyn izninizin sonuna kadar, yasalara göre işten çıkarılmamanız gerekir. Ebeveyn izninizi bölerek farklı birkaç zamanda kullanmanız durumunda, yine bu tarih aralıkların hiçbirinde işinizden çıkarılamazsınız.

İşten çıkarmaya karşı bu tür bir korumanın uygulanamayabileceği istisnai birkaç durum vardır; mesela şirketin iflası veya çalışan olarak iş sözleşmesini ihlal etmeniz. Bununla birlikte, yine de bu gibi durumlarda, Denetim Makamının ("Aufsichtbehörde") görevden alınmanızı onaylaması gerekmektedir. Başka bir deyişle, çalışma düzenlemenizin feshi, Denetim Makamının onayı olmadan geçerli değildir. Denetim Makamı işten çıkarılmanızı onaylasa bile, bu karara karşı dava açma hakkınız vardır. İşten çıkarılma bildirimini aldıktan sonra, en geç üç hafta içinde itirazda bulunmanız gerekir. Bu konuda yardım almak için anwaltauskunft.de adresinden kendinize bir avukat bulabilirsiniz.