Bir daireye taşınma hakkım var mı?

Bir daireye taşınıp taşınamayacağınız oturum durumunuza bağlıdır:

  • İltica hakkım var, ilticası tanınmış bir mülteciyim, geçici koruma hakkına sahibim: Kendi dairenize taşınma hakkınız vardır.
  • Sığınmacıyım: Bir sığınmacı olarak bir daireye taşınıp taşınamayacağınız, geldiğiniz ülkeye, ne kadar süredir Almanya’da olduğunuza ve bulunduğunuz eyaletteki düzenlemelere bağlıdır. İlke olarak, sığınmacıların en az altı hafta, en fazla 24 ay boyunca ilk varış merkezlerinde kalmaları gerekir. İlk varış merkezinde kalmanız gereken süre boyunca bir daireye taşınmanıza izin verilmez. Lütfen unutmayın: Güvenli menşe ülkeler diye kabul edilen ülkelerden gelen sığınmacılar, iltica prosedürleri sonuçlanana kadar, ilk varış merkezlerinde kalmak zorundadırlar. Bu konuda daha fazla bilgi için “Güvenli Menşe Ülkeler” bölümümüze bakabilirsiniz.
  • Müsamaha Belgesine (Duldung) sahibim: Duldung sahibi kişilerin genelde bir daireye taşınmalarına izin verilmez. Yasal olarak bu kişilere paylaşımlı konaklama yerlerinde kalacak bir yer verilir. Ancak bazı yerlerde herkese yetecek kadar konaklama yeri bulunmamaktadır Bu durumda ya bir daireye yerleştirilirsiniz ya da kendiniz için bir daire aramanıza izin verilir. Paylaşımlı bir yerde kalmanız gerekiyorsa, bunun iptali için Yabancılar Dairesine başvuruda bulunabilirsiniz. Buna ek olarak, kalacağınız dairenin masraflarını karşılamak için Sosyal Yardım Dairesine başvurmanız gerekir. Buradaki yetkililer bu destek talebinizi kabul edecekleri gibi reddedebilirler. Genelde, talebinizi destekleyecek önemli nedenleriniz yoksa (örneğin psikolojik ya da fiziksel bir rahatsızlığınız yoksa), bu konuda maddi destek alma şansınız azdır. Yine de bu konuda bir danışma merkezinden ya da avukattan tavsiye almanız yararınıza olabilir. Örneğin ProAsyl’den bu konuda yardım alabilirsiniz. Buradaki personel +49 (0) 69-242 314 20 numaralı telefon ve proasyl@proasyl.de adresi üzerinden Almanca ve İngilizce olarak hizmet vermektedir.

    Lütfen unutmayın:
    Eğer çalışarak kazandığınız bir geliriniz varsa ve paylaşımlı bir yerde kalmaya devam ediyorsanız, kaldığınız yer için kira ödemeniz beklenir.

Başka bir şehre taşınabilir miyim?

Başka bir şehre veya beldeye taşınmanıza izin verilip verilmeyeceği, oturum durumunuza bağlıdır.

  • Sosyal Yardım Dairesi veya Jobcenter’dan yardım alan sığınmacıların, iltica hakkı tanınmış mültecilerin ve geçici koruma hakkına sahip olan kişilerin, iltica başvurusu yaptıkları eyalette üç yıl boyunca kalmaları gerekmektedir. Her federal eyalet bu konuda ek düzenlemeler oluşturabilir ve örneğin kişinin iltica prosedürü boyunca kaldığı yerden ayrılmaması gerektiğini belirtebilir. "İkametgâh tahsisi" tartışmalı bir konudur. Başka bir belediyeye taşınma istediğiniz için iyi nedenleriniz varsa, sizden sorumlu ve yaşamak istediğiniz yerden sorumlu Yabancılar Dairesine (İkamet Yasası Madde 12a/5/2c uyarınca) "ikamet tahsisinin iptali için başvuruda bulunabilirsiniz". Çevrenizdeki bir danışmanlık merkezinden bu konuda yardım alabilirsiniz. Örneğin ProAsyl’den bu konuda yardım alabilirsiniz. Buradaki personel +49 (0) 69-242 314 20 numaralı telefon ve proasyl@proasyl.de adresi üzerinden Almanca ve İngilizce olarak hizmet vermektedir.
  • Sığınmacılar ve Duldung sahibi olanların genellikle onlar için başlangıçta belirlenmiş yerlerde kalmaları gerekmektedir.  Ancak geçiminizi kendiniz sağlıyor ve devletten maddi destek almıyorsanız, başka bir yere taşınabilirsiniz. Sosyal Yardım Dairesinden maddi destek alan kişilerin başka bir yere taşınabilme şansı düşüktür. İlke olarak, Yabancılar Dairesi ancak çok hastaysanız ve kaldığınız yerde hastalığınızla ilgili uzman bir doktor yoksa, veya hasta olan bir aile üyesine bakmakla yükümlüyseniz size taşınma izni verir. İzin almak için gerekçelerinizi kanıtlamanız gerekir. Yine de bu konuda bir danışma merkezinden ya da avukattan tavsiye almanız yararınıza olabilir. Örneğin ProAsyl’den bu konuda yardım alabilirsiniz. Buradaki personel +49 (0) 69-242 314 20 numaralı telefon ve proasyl@proasyl.de adresi üzerinden Almanca ve İngilizce olarak hizmet vermektedir.