İnsani nedenlerden ötürü oturum izni

Uzun bir süre için ülkenize geri dönmenizin mümkün olmadığı durumlarda, örneğin sağlık sebeplerinden ötürü ya da ülkenizin size pasaport vermemesi sebebiyle seyahat edemiyorsanız, İnsani nedenlerle oturma iznine sahip olabilirsiniz (§ 25 par. 5 İltica Yasası).

Ancak aşağıdaki koşulları karşılamanız gerekmektedir.

 • En az 18 aydır Duldung belgesine sahip olmalısınız. 18 aydan daha az bir süredir Almanya'daysanız, oturum izni alıp almayacağınıza Yabancılar Dairesi karar verir. Bu kararın verilmesinde Almanya'da kalış süreniz ve iş piyasasına gösterdiğiniz uyum belirleyici bir rol oynamaktadır.
 • Kendi ülkenize geri dönemiyor olmalısınız, mesela seyahat edecek durumda değilseniz veya pasaport alamıyorsanız.
 • A2 seviyesinde Almanca konuşabiliyor olmalısınız. Almanya'da bir okul, mesleki eğitimi veya üniversiteyi başarıyla tamamladığınızı gösteren bir sertifika veya belge sunarak yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekmektedir.
 • Öncelikli olarak gelirinizle geçim kaynağınızı güvence altına almalısınız, yani ilke olarak, devletten sığınmacı desteği alma izniniz yoktur. Ancak, yabancılar dairesi, geçiminizi ileride çalışarak güvence altına alınacağını varsayarsa, bu gereklilikten vazgeçebilir.
 • Eğer çocuklarınız varsa, düzenli olarak okula devam ediyor olmaları gerekir.
 • Liberal demokratik anayasal yapıyı kabul etmeli ve bununla ilgili temel bir bilgiye sahip olmalısınız. Yeni gelenler, genellikle entegrasyon kursunun bir parçası olan oryantasyon kurslarında bu konuyu da öğrenirler.
 • Sınır dışı edilmeniz konusunda yetkili makamlara yalan söylememiş ya da onlarla iş birliği yapmaktan kaçınmamış olmalısınız.
 • Adli siciliniz temiz olmalı.
 • Bir pasaporta ya da pasaport yerine geçen bir belgeye veya yabancılar için seyahat belgesine sahip olmalı veya pasaport yerine geçecek bir belge almaya çalıştığınızı ama alamadığınızı kanıtlamalısınız.

İnsani nedenlerle oturma izniyle ilgili (§ 25 par. 5 İltica Yasası) daha fazla bilgi almak için Saksonya Anhalt Mülteci Konseyinin bilgi sayfasına bakabilirsiniz.

Oturma izninizi uzatmanız söz konusu olduğunda, Yabancılar Dairesi, Almanya'dan ayrılmanızın veya sınır dışı edilmenizin mümkün olup olmadığını kontrol eder. Eğer ülkeden ayrılmanız ya da sınır dışı edilmeniz mümkünse, oturum izniniz uzatılmayacaktır ve ülkeden ayrılmanız istenebilir. Böyle bir durumda, bu web sayfasından veya Pro Asyl’in web sitesinden bir avukat veya danışmanlık merkezi bulup onlara danışabilirsiniz.

İyi entegre olmuş yetişkinler için oturum izni

Uzun bir süredir Almanya’daysanız ve buraya iyi entegre olmuşsanız, sürdürülebilir entegrasyon için oturum izni (§25b İkamet Yasası) alabilirsiniz.

Ancak öncelikli olarak aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekir:

 • Son sekiz yıldır, geçici oturum izni ("Aufethaltsgestattung"), Müsamaha Belgesi ("Duldung") vb. gibi yasal oturum izinleriyle (sürekli olarak) Almanya'da ikamet ediyor olmalısınız. Eğer reşit olmayan çocuklarınız varsa, bu tür bir oturum iznine başvurabilmeniz için son altı yıldır Almanya’da yaşıyor olmanız gerekir. Lütfen unutmayın: 30 aydır Beschäftigungsduldung’a yani Çalışma Sebebiyle Müsamaha Belgesine sahipseniz, bu şartı yerine getirmek zorunda değilsiniz.
 • A2 seviyesinde Almanca konuşabiliyor olmalısınız. Almanya'da bir okul, mesleki eğitimi veya üniversiteyi başarıyla tamamladığınızı gösteren bir sertifika veya belge sunarak yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekmektedir.
 • Eğer çocuklarınız varsa, düzenli olarak okula devam ediyor olmaları gerekir.
 • Öncelikli olarak gelirinizle geçim kaynağınızı güvence altına almalısınız, yani ilke olarak, devletten sığınmacı desteği alma izniniz yoktur. Ancak, yabancılar dairesi, geçiminizi ileride çalışarak güvence altına alınacağını varsayarsa, bu gereklilikten vazgeçebilir.
 • Liberal demokratik anayasal yapıyı kabul etmeli ve bununla ilgili temel bir bilgiye sahip olmalısınız. Yeni gelenler, genellikle entegrasyon kursunun bir parçası olan oryantasyon kurslarında bu konuyu da öğrenirler.
 • Sınır dışı edilmeniz konusunda yetkili makamlara yalan söylememiş ya da onlarla iş birliği yapmaktan kaçınmamış olmalısınız.
 • Sabıka kaydınız temiz olmalı.
 • Bir pasaporta ya da pasaport yerine geçen bir belgeye veya yabancılar için seyahat belgesine sahip olmalı veya pasaport yerine geçecek bir belge almaya çalıştığınızı ama alamadığınızı kanıtlamalısınız.

İyi entegrasyon sağlamış yetişkinler için oturum izni (§25b AufenthG  İltica Yasası) ile ilgili daha fazla bilgi almak için Saksonya Anhalt Mülteci Konseyinin bilgi sayfasına bakabilirsiniz.

Entegrasyon sağlamış gençler ve genç yetişkinler için oturum izni

21 yaş ve altındaki gençler, Almanya'da yeterince uzun süredir yaşıyorlarsa ve Alman toplumuna uyum sağlamışlarsa, “entegrasyon sağlamış gençler ve genç yetişkinler için oturum izni” (§25a İkamet Yasası) için başvuruda bulunabilirler.

Ancak öncelikli olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

 • Genç birey, son dört yıldır kesintisiz olarak Almanya’da yaşıyor olmalı.
 • Genç birey düzenli olarak okula devam ediyor olmalı ve her eğitim-öğretim yılını bir sonraki sınıfa devam etmek için başarılı bir şekilde bitirmelidir. Ya da, okul bitirme sertifikası veya mesleki eğitim diplomasına sahip olmalıdır.
 • Genç bireyin liberal demokratik anayasayı kabul etmediğini gösteren hiçbir kanıt bulunmamalıdır. Örneğin, kişi herhangi bir radikal veya terörist örgütte aktif olmamalıdır.
 • Yabancılar Dairesi, genç bireyin Alman toplumuna uyum sağlamaya devam edeceğine ikna olmalıdır. Örneğin, bu kişi bir mesleki eğitim programına veya üniversiteye başlamalı, yahut okuldan mezun olduktan sonra çalışmaya başlamalıdır.
 • Sabıka kaydınız temiz olmalı.
 • Bir pasaporta ya da pasaport yerine geçen bir belgeye veya yabancılar için seyahat belgesine sahip olmalı veya pasaport yerine geçecek bir belge almaya çalıştığınızı ama alamadığınızı kanıtlamalısınız.
 • 21 yaşına gelmeden §25a AufenthG uyarınca oturum izni başvurusunda bulunmalıdır.

Sınır dışı edilmesi konusunda yetkili makamlara yalan söylememiş ya da onlarla iş birliği yapmaktan kaçınmamış, hiçbir cezai suç işlememiş ve yaşamak için devlet yardımı almıyor olduğu takdirde, bu tür oturum iznini alan bir gencin ebeveynleri veya eşi de, 25a İkamet Yasası'na göre oturum izni başvurusunda bulunabilir.

Entegrasyon sağlamış gençler ve genç yetişkinler için oturum izni (§25a AufenthG) ile ilgili daha fazla bilgi almak için Saksonya Anhalt Mülteci Konseyinin bilgi sayfasına bakabilirsiniz.

"Duldung" sahibi nitelikli bireyler için oturum izni

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse ve aşağıda listelenen ek şartları yerine getirebiliyorsanız, nitelikli kişiler için istihdam amacıyla oturum izni (§18a İkamet Yasası) başvurusunda bulunabilirsiniz:

 • Eğitim Sebebiyle Müsamaha Belgesine ("Ausbildungsduldung") sahipseniz ve eğitiminizi tamamlayıp bir iş bulduysanız.
 • Mesleki eğitim ya da üniversite eğitimi gerektiren bir iş teklifi aldıysanız.
 • Mesleki eğitim ya da üniversite eğitiminizi Almanya’da tamamladıysanız.
 • Almanya’da denkliği olan bir üniversite diplomanız varsa ve en az iki yıldır Almanya’da nitelikli bir işte çalışıyorsanız.
 • En az üç yıldır Almanya’da kalifiye işçi ("Fachkraft") olarak çalışıyorsanız ve en az bir yıldır geçiminizi kendi gelirinizden sağlıyorsanız.

Yukarıda belirtilen beş durum için ayrıca aşağıdaki koşulları yerine getirmelisiniz:

 • Federal İş Bulma Kurumu başvurunuzu onaylamalıdır. Ancak bu gibi durumlarda öncelik kontrolü ("Vorrangprüfung") yapılmayacaktır.
 • Yaşayacak yeterli bir alana sahip olmalısınız.
 • En az B1 seviyesinde Almanca konuşuyor olmalısınız.
 • Hiçbir radikal örgütle ya da terör örgütüyle ilişkiniz olmamalı.
 • Büyük bir suç işlememiş olmamalısınız.
 • Geçiminizi temel olarak gelirinizden sağlamalısınız.
 • Sınır dışı edilmek konusunda yetkili makamlara yalan söylememiş ya da onlarla işbirliği yapmaktan kaçınmamış olmamalısınız.

Oturum izni için nerede ve nasıl başvuruda bulunabilirim?

Sizden sorumlu olan Yabancılar Dairesinde oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizin için uygun başvuru formunun hangisi olduğunu sizden sorumlu Yabancılar Dairesinden öğrenebilirsiniz. Başvuruyu yazılı olarak yapabilir misiniz veya şahsen yapmak için randevuya mı ihtiyacınız var öğrenin. Kurala göre, başvuruyu yazılı olarak gönderebilirsiniz. Doldurduğunuz formu ve istenilen belgelerin kopyalarını (dil sertifikaları, iş sözleşmesi, eğitim sözleşmesi gibi) Yabancılar Dairesine gönderin. Şahsen başvurmak için randevu almanız gerekiyorsa, randevunuzu alın ve doldurduğunuz formu ve istenilen belgeleri yanınızda götürün.