Madde 1: İnsanın onur ve haysiyetinin korunması

"İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır.”

Madde 1, Anayasa’nın en kritik maddesidir. Diğer tüm temel haklar, bu maddeyle ilgilidir. Bu madde, herkesin hayatının değerli olduğunu ve her bir bireyin (genç veya yaşlı, fakir veya zengin, Alman vatandaşı veya mülteci fark etmez) onur ve haysiyetinin korunması gerektiğini belirtir.