Madde 6: Evlilik, aile ve evlilik dışı çocuklar

“Evlilik ve aile, devlet düzeninin özel koruması altındadır.”

Bu maddeye göre, evlilik ve aile, çiftin toplumsal cinsiyetine bakılmaksızın, özellikle korunmaktadır. Almanya'da iki kadının da evlenmesine izin verilmektedir. Veya iki adamın. Ve evli olanlar, örneğin daha az vergi ödeyerek belirli haklara sahip olabilirler. Aileler anne ve baba beraber de olsa ya da tek başına bir ebeveyn de olsa, veya iki anne veya iki baba da olsa münhasır haklara sahiptir. Ebeveynler birlikte yaşamak zorunda değildirler. Ailelere devletten çocuk parası gibi mali yardımlar alabilirler. Ayrıca madde 6, devletin çocukların yetiştirilmesine müdahale edemeyeceğini savunur, ancak ebeveynlerin çocuklarına iyi bakmaları gerekmektedir. Kötü muamele gören veya refahı tehlikede olan çocuklar devlet tarafından aileden alınabilir.