Madde 17: Dilekçe hakkı

“Herkes, tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu olarak, yetkili makamlara veya yasama meclislerine, yazılı olarak dilek ve şikâyette bulunma hakkına sahiptir.”

17. maddeye göre, Almanya'daki herkes isteklerini veya şikâyetlerini doğrudan hükümete veya yetkililere götürebilir. Devlet tüm talepleri ve şikâyetleri incelemeli ve bunlara karşı bir şey yapmalıdır. Kişi bir şikâyeti olduğu takdirde, hükümete, yani sorumlu makama (örneğin Vergi Dairesi) bir mektup veya e-posta yazabilir. Tek şart, kişinin adının ve adresinin yazışmada belirtilmiş olmasıdır.