Madde 18: Temel hakların kaybettirilmesi

“Düşünceleri açıklama özgürlüğünü, özellikle basın özgürlüğünü, eğitim özgürlüğünü, toplanma özgürlüğünü, birleşme özgürlüğünü, mektup, posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliğini, mülkiyet hakkını veya sığınma hakkını, özgür demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye kullanan kimsenin, işbu temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.”

Bu madde kimsenin temel hakları ihlal edemeyeceğini ileri sürmektedir. Bir kişi başkalarının temel haklarını ihlal ederse, temel haklarını kaybeder. Bu şekilde devlet, bir kişinin veya grubun başkalarının temel haklarına saldırmasını engelleyebilir. Ayrıca, yalnızca Federal Anayasa Mahkemesi, birisinin temel haklarının kaldırılmasına izin verilip verilmeyeceğine karar verebilir.

Devlet şimdiye kadar dört kez birinin temel haklarını reddetmeye çalıştı ve mahkeme her davayı reddetti.