Madde 10: Mektup, posta ve telekomünikasyon gizliliği

“Mektup ile posta ve telefon haberleşmelerinin gizliliğine dokunulamaz. Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir.”

Bu madde gizli iletişimin temel bir hak olduğunu söyler. Kimse mektuplarımızı, e-postalarımızı veya mesajlarımızı okuyamaz veya telefon görüşmelerimizde kulak misafiri olamaz. Ebeveynlerimiz, ortaklarımız, öğretmenlerimiz veya polis bile bize gelen paketleri açamaz, örneğin postacılar size gelen bir mektup veya paketin nereden geldiğini açıklayamaz. Ancak bir istisna vardır: Birisi bir suç planlıyorsa, polis o kişinin mektuplarını ve mesajlarını okuyabilir ve konuşmalarını dinleyebilir. Ama bunu yaparken dahi polisin mahkemeden izin alması gerekir. Mahkeme bu tür tedbirlere ancak polisin şüphelenmek için yeterli nedenleri varsa izin verir.

BAMF, 2017 yılından beri sığınmacıların cep telefonu verilerini değerlendirmektedir. Bunu yapma haklarının olup olmadığı veya bunun yazışma gizliliğinin ihlaline sebep olup olmadığı tartışmalıdır. Şimdiye kadar bu konuda bir sonuca varılamadı.