Madde 12: Meslek özgürlüğü

“Bütün Almanlar mesleklerini, iş ve eğitim yerlerini serbestçe seçmek hakkına sahiptir. Mesleğin icrası, yasayla veya bir yasaya dayanarak düzenlenebilir.”

12. maddeye göre, tüm Alman vatandaşları mesleklerini, mesleki eğitimlerini ve işyerlerini seçmekte özgürdürler. Hiç kimse bir kişiyi belirli bir işi öğrenmeye, belirli bir üniversitede çalışmaya veya belirli bir işe girmeye zorlayamaz. Ancak, istediğiniz mesleki eğitimi veya iş pozisyonunu almayı başaracağınızın garantisi yoktur.

12. madde medeni bir hakla ilgilidir, bu yüzden sadece Alman vatandaşları için geçerlidir. Diğer AB ülkelerinin vatandaşları da AB yasalarında belirtildiği için bu özgürlüğe sahiptirler.