Madde 12a: Askerlik ve diğer hizmet yükümlülükleri

"18 yaşını bitirmiş olan erkekler silahlı kuvvetlerde, federal sınır muhafızlığında veya sivil savunma birliklerinde hizmet altına alınabilirler.”

Madde 12'nin bir uzantısı var: Madde 12a, devletin erkekleri Bundeswehr'e (Alman ordusu) katılmaya zorlayabileceğini söylüyor. 2011 yılına kadar, 18 yaş ve üstünde olan ve sağlığı yerinde olan tüm erkekler dokuz ay boyunca Alman ordusuna hizmet etmek zorundaydılar. Bu süre zarfında silah kullanmak ve Alman ordusunun iç işleyişi öğretiliyordu. Bu fikre itiraz edenler 12 ay boyunca başka bir hizmette yer almayı, örneğin bir hastanede çalışmayı, seçebiliyorlardı. 2011'den bu yana genç erkeklerin orduya katılma zorunluluğu kaldırıldı. Günümüzde erkekler ve kadınlar Alman ordusuna gönüllü olarak katılabilirler.