Madde 7: Okul

“Bütün okul sistemi devletin denetimi altındadır. Çocukların din dersine katılıp katılmayacaklarına karar vermek, velilerin hakkıdır.”

Madde 7'ye göre, devlet okulları denetler ve düzenler. Özel okullar da bu düzenlemelere uymalıdır. Alman federal sistemine göre, her eyaletteki hükümet, yerel düzeyde belirli okul yönetmelikleri belirler. Bu nedenle, her federal eyaletteki okul sistemi bazı konularda farklılık gösterebilir. Madde 7 ayrıca hiçbir çocuğun din derslerine katılmak zorunda olmadığını da belirtir. Ebeveynler, çocuklarının okuldaki dini kurslara katılıp katılmayacağına karar verebilirler. Aynı şey öğretmenler için de geçerlidir. Öğretmenler dini bir ders olarak öğretmek zorunda değildir.