Madde 8: Toplanma özgürlüğü

“Bütün Almanlar, önceden bildirimde bulunmadan ve izin almaksızın sükûnet içinde ve silahsız olarak toplanma hakkına sahiptir.  Açık havada yapılan toplantılar için, bu hak yasayla veya bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir.”

Madde 8, tüm Alman vatandaşlarının toplanma haklarını korur. Ortak bir politik amacı olan bir grup insanın bir araya gelmesiyle bir topluluk oluşur. Bu, örneğin, birlikte dans eden veya sinemada oturan bir grup insanın bir topluluk olmadığı anlamına gelir.

İnsanlar iç veya dış mekanlarda toplanabilir. Dışarıdaki toplantıların, yani "gösterilerin" veya "eylemlerin" kaydedilmesi gerekir. Örneğin şehirde huzursuzluk verici veya şiddete sebep olan olayların meydana gelmesinden korkuluyorsa, toplanmalara ara sıra izin verilmeyebilir. Ancak bu nadir gerçekleşir. İlke olarak devlet bu toplanmaların gerçekleşebilmesini sağlamalıdır. Bu yüzden genellikle başka bir yer veya başka bir gün seçilir. Toplanmalarda silah taşımak yasaktır. Ancak insanlar özgürce konuşabilir, örneğin devleti eleştirebilirler.

Madde 8 “medeni haktır”; bu yüzden sadece Alman vatandaşları için geçerlidir. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Sözleşmesi onlara hak tanıdığı için, Alman olmayanlar da Almanya'da toplanabilir.