Madde 9: Birleşme özgürlüğü; toplu iş sözleşmesi

“Bütün Almanlar dernek kurma hakkına sahiptir. Amaç ve etkinlikleri ceza yasalarına aykırı olan, Anayasa düzenine veya halkların anlaşması düşüncesine karşı yönelen dernekler yasaktır.”

Bu madde, tüm Alman vatandaşlarının özel şirketler gibi dernek veya topluluklar kurabileceğini söyler. Böyle bir dernek kurmanın amacı iyi bir neden (arıları korumak veya evsizlere yardım etmek gibi) veya kâr amaçlı bir şirket açmak olabilir. Bireyler bir araya gelerek ortak hedefler için birlikte mücadele edebilirler. Ancak, yasayı ihlal eden bir dernek kurmak yasaktır. Bu nedenle sağcı aşırılık yanlıları ya da teröristlerden oluşan bir dernek kurmak yasaktır. Madde 9 ayrıca işçilere daha iyi çalışma koşulları sağlamak için mücadele eden sendikalar kurulabileceğini de söyler. Benzer şekilde, işverenler kendi derneklerini, yani işveren derneklerini de ("Arbeitgeberverbände") kurabilirler.

9. madde medeni bir hakla ilgilidir. Bu yüzden sadece Alman vatandaşları için geçerlidir. Bununla birlikte, Alman olmayanlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM İnsan Hakları Sözleşmesi ve dernekler yasası bu hakları kabul ettikleri için Almanya'da dernek kurma hakkına sahiptirler.