Madde 4: Din, vicdan ve inanç özgürlüğü; askerlik hizmetinin reddi

"Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz.”

Bu madde, Almanya'da tüm dinlerin uygulanmasına izin verildiğini ve herkesin istediği inanca sahip olmakta özgür olduğunu belirtir. Herkes dilediği gibi dua edebilir ve kimse inancı yüzünden bir diğerini rahatsız edemez. İnsanlar ayrıca bir dine inanmamakta da özgürdürler: Tıpkı dinler gibi, farklı dünya görüşlerine de izin verilir. Herkes istediğine inanabilir. 4. madde ayrıca devletin kimseyi bir savaşta yer almaya zorlayamayacağını söyler.