Madde 2: Yaşam hakkı, kişiliğin korunması, kişi özgürlüğü

 “Herkes başkalarının haklarını ihlal etmemek, Anayasal düzene veya ahlak kurallarına aykırı düşmemek koşuluyla, kişiliğini serbestçe geliştirme hakkına sahiptir. Herkes, yaşam ve beden bütünlüğünün korunma hakkına sahiptir. Kişi özgürlüğüne dokunulamaz. Bu haklar, ancak bir yasaya dayanarak sınırlandırılabilir.”

Bu maddeye göre, Almanya'daki herkes özgürlük hakkına sahiptir ve istediği gibi yaşayabilir. Kişi dövme yaptırabilir, istediği türde müzik dinleyebilir ve hayatını istediği gibi yaşayabilir.

Ancak, hiç kimse hayatını başkalarının haklarını ihlal edecek veya yasaları ihlal edecek şekilde yaşayamaz. Örneğin, sigara içenler evde sigara içmekte serbesttirler, ancak tren istasyonunda bunu yapmaları yasaklanabilir, çünkü bu başkalarının temiz hava alma hakkını ihlal eder. 2. madde ayrıca kimsenin başka bir bireyi öldürme veya yaralama hakkı olmadığını da belirtir.