Vatandaşlık için karşılanması gereken koşullar nelerdir?

Aşağıda sıralanan koşulları yerine getirdiyseniz, Alman vatandaşlığına hak kazanabilirsiniz ("Anspruchseinbürgerung"):

Bu konuda daha fazla bilgiye "Eski vatandaşlığımdan çıkmak zorunda mıyım?" başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Tüm bu koşulları karşılıyorsanız, ilke olarak, başvurunuz onaylanmalıdır. İstisnai durumlarda, örneğin aşağıdakiler gerçekleştiğinde, tüm ön koşulları yerine getirmeseniz dahi başvurunuz onaylanabilir:

Bu durumlar söz konusuysa, işsizlik parası II veya sosyal yardım almanıza rağmen vatandaşlığa kabul başvurusunda bulunabilirsiniz.
Lütfen unutmayın: İşsizlik maaşı I, konut yardımı ("Wohngeld"), BAföG veya benzeri gibi yardımlar vatandaşlık başvurusu için bir engel teşkil etmez.

Sekiz yıldan daha kısa bir sürede vatandaş olabilir miyim?

Belirli koşullar altında, sekiz yıldan daha az bir sürede de Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Sığınmacılar, ilticası onaylanmış mülteciler ve vatansız kişiler, altı yıl sonra yetkililerin onayı ile Almanya'da vatandaşlığa kabul için ("Ermessenseinbürgerung") başvurabilirler. "Ermessenseinbürgerung" hakkında daha fazla bilgi için, "Koşulları karşılamıyorum-yine de vatandaşlığa geçebilir miyim?" başlığına bakabilirsiniz.

İltica veya öğrencilik sürecimde geçen zaman da bu süreye dahil edilir mi?

Bir mülteci veya sığınmacı olarak tanındıysanız, iltica prosedürünüz sırasında geçen aylar (veya yıllar), vatandaşlığa kabul için gerekli asgari ikamet süresi olan sekiz (veya altı veya yedi) yıllık süreye dahil edilir. Aynı durum, geçici korumaya sahip kişiler için de geçerlidir.

İlke olarak, öğrenci vizesiyle geçirdiğiniz yıllar da Bavyera hariç Almanya’nın her federal eyaletinde sayılır. Bavyera makamları, Almanya'da öğrenci vizesiyle geçirdiğiniz yılları tanımaz. Böyle bir durumda beklemeniz veya “Ermessenseinbürgerung" başvurusunda bulunmanız gerekir.

Almanca dil sertifikam yok-ne yapmalıyım?

Bir Almanca kursundan bir sertifikanız yoksa, Almanca eğitim veren bir okulu başarıyla tamamladığınızı kanıtlayarak veya Almanya'da aldığınız bir dereceyi sunarak dil becerilerinizi doğrulayabilirsiniz. Bu durumda, aşağıdakilerden birini yaptığınızı kanıtlayan bir belge sağlamanız gerekir:

Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birine sahip değilseniz, genellikle bir dil sınavını geçip sertifika sunmanız gerekir. Bu testi herhangi bir dil okulunda yapabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Kronik bir hastalık veya bedensel bir engel nedeniyle ya da yaşlılık nedeniyle Almancayı yeterince konuşamıyorsanız, vatandaşlık talebiniz dil yeterliliği kanıtı olmadan da onaylanabilir. Bu durumda, sizden bunları kanıtlayacak tıbbi raporlar sunmanız beklenir.

Eski vatandaşlığımdan çıkmak zorunda mıyım?

İlke olarak eski vatandaşlığınızdan çıkmanız gerekir. Sığınmacılar ve tanınmış mülteciler için çifte vatandaşlık genellikle kabul edilir. Bu durumda, ilk olarak Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, ülkenizdeki zulmüm devam edip etmediğini kontrol eder, devam ediyorsa vatandaşlığınızdan çıkmak zorunda değilsinizdir.

Eski vatandaşlığımdan nasıl çıkarım?

Vatandaşlık Dairesi, gerekli koşulları yerine getirdiğinizi onayladıktan sonra, vatandaşlığa geçeceğinize dair bir “teminat belgesi" ("Einbürgerungszusicherung") alırsınız. Bu belge ile, ülkenizin vatandaşlığından çıkmak için başvuruda bulunmalısınız. Kabul edildikten sonra, Vatandaşlık Bürosuna ("Einbürgerungsbehörde") sunmanız gereken bir onay belgesi alacaksınız. Sonrasında vatandaşlığa geçişiniz tamamlanır.

Kendi ülkeniz vatandaşlıktan çıkma başvurunuzu reddederse, Almanya'da en yakınınızda bulunan Vatandaşlık Dairesi ile iletişime geçin.

Lütfen unutmayın: Bazı ülkelerde, yeni bir vatandaşlığa geçtiğinizde, eski vatandaşlığınızdan otomatik olarak çıkarsınız. Bu durumda ayrı ayrı başvuruda bulunmanız gerekmez.

Bir suçtan hüküm giydim, yine de vatandaş olabilir miyim?

Eğer ciddi bir suçtan hüküm giydiyseniz, vatandaşlığa kabul edilme şansınız olmaz. Ancak belli bir süre sonra, bu suçlar genellikle sabıka kaydından silinir. Silme işleminden sonra, diğer tüm koşulları yerine getirdiğiniz takdirde vatandaşlığa geçebilirsiniz.

Bununla birlikte, küçük bir suçtan hüküm giymiş olsanız da, hâlâ vatandaşlığa geçebilirsiniz. Aşağıdaki cezalardan birini aldıysanız, hiç beklemeden, Alman vatandaşlığına başvurabilirsiniz, yani suç kaydının silinmesi için beklemeniz gerekmez:

Vatandaşlık sınavına girmek zorunda mıyım?

Oryantasyon kursu/entegrasyon kursu sonunda yapılan sınavı geçtiyseniz veya Almanca eğitim veren bir okuldan aldığınız bir okul bitirme belgesine sahipseniz vatandaşlık sınavına girmeniz gerekmez. Diğerlerinin vatandaşlığa kabul için vatandaşlık kabul testini geçmeleri gerekir. Yalnızca ciddi bir hastalığı veya bedensel engeli olan kişiler veya yaşlılar için istisnalar yapılabilir. Böyle bir durumda, kanıt olarak tıbbi bir rapor sunmanız gerekir.

Vatandaşlık sınavını geçmeniz gerekiyorsa, bir vatandaşlığa kabul kursuna katılabilir veya kişisel olarak kendinizi sınava hazırlayabilirsiniz. Bu sınavda, Alman tarihi, kültürü ve hukuk sistemi hakkındaki soruları cevaplamanız gerekir. Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) Online Test Merkezinde, vatandaşlık sınavı için hazırlanabilir, örnek vatandaşlık sınavını yaparak kendinizi deneyebilirsiniz.

Sınavın gerçekleşeceği yer ve zaman hakkında daha fazla bilgi için yakınınızdaki bir Vatandaşlık Dairesiyle ("Einbürgerungsbehörde") iletişime geçebilirsiniz. bamf.de adresine girerek yaşadığınız eyalette bulunan ve bu sınavı sağlayan vatandaşlık dairelerinin bir listesini bulabilirsiniz. Bu sınav öncesinde bir kursa gidip hazırlanmak isterseniz, Göç Danışma Merkezlerinden veya Gençlik Göç Danışma Merkezlerinden yakınınızdaki kurslar hakkında tavsiye alabilirsiniz.

Koşulları karşılamıyorum – yine de vatandaş olabilir miyim?

Yukarıda belirtilen vatandaşlığa hak kazanma koşullarını ("Anspruchseinbürgerung") karşılamıyorsanız, yetkililerin onayı ile Almanya'da vatandaşlığa kabul için ("Ermessenseinbürgerung") başvuruda bulunabilirsiniz, ancak birinin Alman vatandaşı olup olmayacağında en nihayetinde yine yetkililerin son kararı geçerlidir. "Ermessenseinbürgerung" durumunda, Vatandaşlık Dairesi size Alman vatandaşlığı verme ihtimali vardır, ancak bunu yapma mecburiyetleri de yoktur. Vatandaşlığa geçmenizin topluma faydalı olacak olması durumunda bu yönde olumlu karar verilir. Ancak, "Ermessenseinbürgerung" için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

Bu koşulları karşılamıyorsanız, vatandaşlığa kabul edilmeniz ancak, örneğin ciddi bir hastalığınız veya bedensel bir engelinizin olması veya yaşlılık nedeniyle çalışamamanız gibi istisnai durumlarda mümkündür. Bu gibi durumlarda, yakınınızdaki bir Vatandaşlık Dairesiyle iletişime geçin. Bu konuda daha fazla bilgi için "Vatandaşlık başvurusunu nerede ve nasıl yaparım?" başlığı altına bakabilirsiniz.

Eşim Alman. Benim için geçerli özel kurallar var mı?

Bir Alman vatandaşıyla evli olan bireyler, vatandaş olmaya diğer yabancı vatandaşlardan daha erken bir zamanda hak kazanabilirler. Bu sebeple daha erken vatandaşlığa geçmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmelisiniz:

Önceki vatandaşlığınızı kaybetmiş veya vatandaşlığınızdan çıkmış olmalısınız. Bu konuda daha fazla bilgi almak için "Eski vatandaşlığımdan çıkmak zorunda mıyım?" başlığını okuyabilirsiniz.

Lütfen unutmayın: Eğer eşiniz başka bir AB ülkesi vatandaşıysa, bu koşullar sizin için geçerli değildir.

Vatandaşlık başvurusunu nerede ve nasıl yaparım?

Vatandaşlığa kabulden sorumlu yetkili makam eyaletten eyalete değişir. Yaşadığınız yerde bu konuda yetkili makamın hangisi olduğunu bulmak için yerel belediyeden ("Bezirksamt"), belediye meclisinden veya Yabancılar Dairesinden tavsiye alın. Bu konuda bilgi alacağınız doğru adresi bulmak için Göç Danışma Merkezlerinden veya Gençlik Göç Danışma Merkezlerinden tavsiye alabilirsiniz. Hatta Google arama motoruna, yaşadığınız yerin adını ve "Einbürgerung" yazarsanız, bu hususta iletişime geçmeniz gereken yetkili makamın hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.

Vatandaşlığa geçmek için doldurmanız gereken başvuru formunu yetkili Vatandaşlık Dairesinden alabilirsiniz. Bu formu ayrıca, Vatandaşlık Dairesinin web sitesinde de bulabilirsiniz. Başvurunuzu göndermeden önce, mutlaka Vatandaşlık Dairesinde görevli personelden tavsiye alın. Personel, başvuru ile birlikte hangi belgeleri teslim etmeniz gerektiğini size tam olarak söyleyebilir.

Lütfen unutmayın: Ancak 16 yaşından büyükseniz bu başvuruyu yapmanıza izin verilir. 16 yaşın altındaysanız, sizin adınıza ebeveyniniz veya vasiniz başvuruda bulunması gerekir.

Vatandaşlık başvurusu ne kadara mal olur?

Başvuruda bulunurken, 255 avro ödemeniz gerekir. Çocuklarınız için da başvuru yapıyorsanız, çocuk başına 51 avro ödemelisiniz. İstisnai durumlarda, bu ücretin miktarı düşebilir. Bu, örneğin, birkaç çocuğu olan veya geliri az olan bir aile için geçerli olabilir.

Vatandaşlığı kaybetme ihtimalim var mı?

İlke olarak, Alman vatandaşlığınız (sizin isteğiniz dışında) ancak kaybının vatansız kalmanıza neden olmayacağı durumlarda iptal edilebilir.

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, Alman vatandaşlığını kaybedebilirsiniz:

Lütfen unutmayın: Eğer Alman vatandaşlığınızı kaybettiyseniz ve başka bir Avrupa vatandaşlığınız yoksa, Almanya'da kalabilmek için bir oturum iznine ihtiyacınız olacaktır.