Oturum iznim var

İltica başvurunuz kabul edildiyse, örneğin mülteci, iltica hakkı veya geçici koruma hakkı kazanmış biri olarak tanındıysanız, herhangi bir kısıtlama olmaksızın bir çalışan veya serbest meslek sahibi olarak çalışabilirsiniz. Bu, iş piyasasında bir Alman vatandaşı ile aynı haklara sahip olduğunuz anlamına gelir.

İltica başvurunuz reddedildiyse, ancak şahsınıza sınır dışı edilmeye ilişkin ulusal yasak getirildiyse ve buna dayalı bir oturum izni almışsanız, çalışma izni alıp alamayacağınıza Yabancılar Dairesi karar verecektir. Almanya'da çalışma izniniz olup olmadığını görmek için oturum izninizi veya size verilen diğer ek belgeleri kontrol edin.

"Henüz" bir oturum iznim yok

Eğer "Aufenthaltsgestattung" aldıysanız, ör. varış belgesi ("Ankunftsnachweis") veya "Duldung"a sahipseniz, işgücü piyasasına erişiminiz sınırlı olacaktır. İlke olarak serbest meslek sahibi olarak çalışmanıza izin verilmez ve bir çalışan olarak çalışabilmek için öncelikle çalışma izni almak için Yabancılar Dairesine ("Ausländerbehörde") başvurmanız gerekir. 

Çalışma izniniz sadece belirli bir iş için geçerli olacaktır. Gelecekteki işvereninizin teklif edilen pozisyonu tanımlamak için bir form doldurması ve sizin de bu formla çalışma izni için başvuruda bulunmanız gerekir. Her iki form doldurulup teslim edildikten sonra, Yabancılar Dairesi en fazla iki hafta içinde size bir yanıt vermekle yükümlüdür. Herhangi bir cevap almadığınız takdirde, bir danışma merkezine veya avukata başvurun. Ayrıca, idari mahkemeye acil durum başvurusunda da bulunabilirsiniz. Pro Asyl'in web sitesinden, bölgenizdeki danışma merkezlerine ulaşabilirsiniz.

İlke olarak, aşağıdaki durumlarda çalışma izni başvurusunda bulunamazsınız:

  • Üç aydan kısa bir süredir Almanya’daysanız,
  • Hâlâ ilk kabul tesisinde kalmak zorundaysanız,
  • Sözde güvenli bir ülkeden geliyorsanız (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Senegal ve Gana) ve iltica başvurunuz 31.08.2015 tarihinden sonra reddedildiyse,
  • Müsamaha Belgeniz ("Duldung") varsa ve sınır dışı edilmenizin önlenmesinden bizzat siz sorumluysanız.

Öncelik kontrolü nedir (Vorrangprüfung)?

2016 yazına kadar, aynı pozisyona bir Alman ya da AB vatandaşı başvurmadığı sürece, iltica prosedüründe ve “Duldung” sahibi olan kişilere ve çalışma izni verildi. Ağustos 2016'da bu düzenleme Almanya'nın hemen hemen tüm bölgelerinde askıya alınmıştır. Ağustos 2019’dan bu yana, öncelik kontrolü artık Almanya’da geçerli değildir.