لاورا پانیش

محرر - ویرایشگر

Laura Pannasch

لاورا پانیش در بایرن بزرگ شده  است، جاییکه هنر رسامی، عکاسی و فلم برداری را مشق نموده و آموخت. در وین در رشته ی زبانشناسی، آلمانی و عربی تحصیل نموده است. وی در سال ۲۰۰۸ سفری به سوریه داشت.  از همان زمان به بعد علاقمندی به جهان عرب او را رها نکرد. سال ۲۰۱۰ شش ماه را در مراکش  و ۲۰۱۳  یکسال رادر میان دود٬ آشوب و انقلاب در مصرسپری نمود. اودر هر دو کشور به تدریس زبان آلمانی و آموزش زبان عربی پرداخت. بعدا به برلین آمد تا برای مجله شرقی زینت کار نماید.

از آن پس به حیث ژورنالیست آزاد کار نموده و به تدریس زبان آلمان برای پناهندگان بزرگسال پرداخت.  سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت تا با پناهندگان کار بیشتر نماید و برای افراد حرفه ای مشوره دهد تا مسلک شان را از طریق شبکه (آی کیو) رسمیت ببخشند.  از ماه نومبر سالجاری  در صفحه ی (هَند بوک جرمنی) به حیث ویرایشگر کار مینامید، جاییکه تمام عشق و استعداد خودرا در زبان عربی بکار برده و مردم را در آنجایی که قرار دارند کمک نماید تا برای ساختن یک آلمان جدید سهم فعالانه بگیرند.