شرمیلا هاشمی

نویسنده و ادیتور

Sharmila Hashimi

شرمیلا هاشمی خبرنگار و فعال مدنی است. او درسال ۱۹۸۷ در شهرهرات ـ افغانستان بدنیا آمده است و در رشته های خبرنگاری و حقوق ـ علوم سیاسی تحصیل کرده است و از سال ۲۰۰۶ با رسانه های مختلف و نهاد های دولتی و غیر دولتی و همچنان موسسات بین اللملی در پست های مختلفی به عنوان: خبرنگار، محقق، ترجمان، گرداننده و مدیریت پروژه کار کرده است. در سال ۲۰۰۹ موسسه خود  بنام مرکز خبرنگاران افغان را در هرات  تاسیس کرد وتا زمان خروجش از افغانستان پروژه های متعددی را در بخش های تقویت دموکراسی وآزادی بیان و تاکید به حضور زنان در رسانه ها را با گروهی از خبرنگاران جوان و مسلکی اجرا کرد.شرمیلا از سال ۲۰۱۴ درآلمان زندگی میکند و بعد از تلاشهای برای یادگیری زبان، دوباره به فعالیت های خبرنگاری اش روی آورد.

  او فعلا به عنوان ویرایشگر با هند بوک جرمنی Handbook Germany کار میکند. وهمچنان با وب‌سایت امل برلین Amal Berlin و رسانه های Süd Deutsche Zeitung و  chrismon مینویسد. 

هدفش ارائه معلومات به فارسی زبانان به زبان مادری شان  و حق دسترسی مساویانه به اطلاعات به همه است.