پناهندگی و اقامت آلمان برای افراد دارای معلولیت

Asyl und Aufenthalt für Menschen mit Behinderung
به‌روزرسانی 18.08.2023

افراد دارای معلولیت از چه حقوقی در روند پناهندگی برخوردار هستند؟

هفته ها و ماه های اول زندگی پناهجویان در آلمان برای همه چالش برانگیز است. با این حال، پناهجویان دارای معلولیت اغلب با مشکلات بیشتری روبرو هستند و باید با مشکلات زیادی مبارزه کنند. در این صفحه می توانید بخوانید که پناهندگان دارای معلولیت در آلمان چه حقوق و شرایطی دارند. اطلاعات اولیه برای همه افراد دارای معلولیت در آلمان را در بخش «افراد دارای معلولیت» بخوانید.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت اقامت برای افرادی که تا اکتبر ۲۰۲۲، پنج سال در آلمان زندگی کرده اند و اقامت ندارند را در بخش «فرصت‌ها برای دریافت اقامت» بخوانید.

همه اطلاعات در مورد پناهندگی افراد دارای معلو لیت در آلمان

کدام سازمان ها و ادارت به پناهجویان دارای معلولیت کمک میکنند؟

به عنوان یک پناهجوی دارای معلولیت شما در گروه افراد دارای نیازمندی های خاص شمرده میشوید و حق برخورداری از حمایت‌های خاص دارید. برای دریافت کمک های لازم در اسرع وقت، شما باید بلافاصله پس از ورود خود به آلمان و ثبت درخواست پناهندگی به مقامات اداره های مهاجرت در مورد وضعیت سلامتی و معلولیت خود اطلاع دهید. اگر نیاز باشد، حق دارید درخواست کنید که شما در یک کمپ مخصوص افراد دارای نیازهای خاص اسکان دهند. همچنین شما حق دسترسی به خدمات صحی و پزشکی لازم را دارید. در بعضی موارد اگر شما برای رفع نیازهای ویژه خود نیاز به پول داشته باشید، می‌توانید پول بیشتری دریافت کنید. برای راهنمایی های بیشتر به کارکنان مرکز اقامتی که در آن هستید مراجعه کنید- اگر آنها به شما کمک نکردند، به مشاورانی که در مرکز اقامتی هستند و یا یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود مراجعه کنید. برای یافتن مراکز مشاوره و کلای مدافع به بخش اطلاعات محلی Lokale Informationen ما مراجعه کنید. با وارد کردن اسم شهر خود و نوشتن موضوع مورد نیاز همه اطلاعات، آدرس‌ها و شماره تلفن ها پیدا کنید.

آیا بدلیل معلولیت پناهندگی من در آلمان پذیرفته خواهد شد؟

معلولیت به تنهایی دلیلی برای پذیرش پناهندگی در آلمان و یا دریافت حمایت تکمیلی (subsidiäre Schutz) نیست. اما اگر اگر بتوانید ثابت کنید که شما به دلیل داشتن معلولیت مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید، و زندگی شما در خطر بوده است، ممکن است بتواند دلیلی برای پناهندگی باشد. همچنان اگر در کشور خودتان به دلیل اینکه معلول هستید با شما رفتار غیرانسانی صورت گرفته است هم ممکن است حمایت تکمیلی (subsidiäre Schutz) دریافت کنید. مهم نیست درجه معلولیت شما چند است، آن چه در نتیجه پروسه پناهندگی شما بسیار مهم است این است که شما ثابت کنید به دلیل معلولیت مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید و یا با شما بد رفتاری شده است. در صورتی که این امر در مورد شما صدق می‌کند، حتما قبل از موعد مصاحبه پناهندگی، از یک مراکز مشاوره و یا وکیل درخواست کمک و راهنمایی کنید. در وب‌سایت proasyl.de می‌توانید یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود پیدا کنید. برای معلومات بیشتر در مورد پرونده پناهندگی و مراحل رسیدگی به آن به صفحه معلوماتی پروسه پناهندگی سر بزنید. 

برای یافتن مراکز مشاوره و کلای مدافع به بخش اطلاعات محلی Lokale Informationen ما مراجعه کنید. با وارد کردن اسم شهر خود و نوشتن موضوع مورد نیاز همه اطلاعات، آدرس‌ها و شماره تلفن ها پیدا کنید.

اگر پناهندگی من پذیرفته نشود، چه راه های دیگری برای ماندن در آلمان دارم؟

اگر معلولیت شما طوری باشد که بطور مداوم نیاز به دارو و مراقبت های پزشکی داشته باشید و شرایط رسیدگی در کشور شما ممکن نباشد، احتمال  دارد که اداره مهاجرت و پناهندگی برای شما اقامت ممنوعیت ملی اخراج (nationales Abschiebungsverbot) اعطا کند. با ممنوعیت ملی اخراج، اجازه اقامت یک ساله دریافت خواهید کرد. اگر وضعیت شما و یا وضعیت در کشور شما تغییر نکند، این اجازه اقامت می‌تواند  تمدید شود. همچنین اگر شما به دارو و پزشک نیاز همیشگی نداشته باشید، اما نتوانید کار کنید و دولت کشور و خانواده شما هم نتوانند در صورت بازگشت شما را کمک و حمایت کنند، باز هم میتوانید اقامت ممنوعیت ملی اخراج (nationales Abschiebungsverbot) دریافت کنید. با ممنوعیت ملی اخراج، اجازه اقامت یک ساله دریافت خواهید کرد. اگر وضعیت شما و یا وضعیت در کشور شما تغییر نکند، این اجازه اقامت می‌تواند  تمدید شود. معلومات بیشتر در این مورد را می‌توانید در فصل معلوماتی حق اقامت برای پناهجویان در آلمان بخوانید. 

در طول پروسه پناهندگی، اداره مهاجرت (BAMF) بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق اقامت ممنوعیت ملی اخراج هستید یا خیر. همه نامه های پزشکی و برگه های بیمارستان را که نشان میدهد شما معلولیت دارید را با خود در مصاحبه ببرید. علاوه بر این، اداره مهاجرت وضعیت موجود در کشور شما را هم  بررسی خواهد کرد. حتما قبل از مصاحبه با اداره مهاجرت از مراکز مشاوره و یا وکیل درخواست کمک و راهنمایی کنید. در وب‌سایت proasyl.de می‌توانید یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود پیدا کنید. برای معلومات بیشتر در مورد پرونده پناهندگی و مراحل رسیدگی به آن به صفحه معلوماتی پروسه پناهندگی سر بزنید. برای یافتن مراکز مشاوره و کلای مدافع به بخش اطلاعات محلی Lokale Informationen ما مراجعه کنید. با وارد کردن اسم شهر خود و نوشتن موضوع مورد نیاز همه اطلاعات، آدرس‌ها و شماره تلفن ها پیدا کنید.

اگر هنوز درخواست پناهندگی من در جریان باشد یا دولدونگ داشته باشم میتوانم کارت معلولیت شدید دریافت کنم؟

دولت آلمان از افراد دارای معلولیت حمایت می کند تا به مشکلات و آسیب های که معلولان به دلیل ناتوانی دارند رسیدگی کند. این برنامه بنام غرامت (Nachteilsausgleich) نامیده می شود. اما برای دریافت حمایت از دولت، ابتدا باید برای "کارت شناسایی معلولیت شدید (Schwerbehindertenausweis) ثبت نام کنید. در بخش «آیا دولت از افراد دارای معلولیت حمایت می‌کند؟» در فصل «افراد دارای معلولیت» در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنید.

شما می توانید در جریان پناهندگی خود یا با با داشتن دولدونگ هم درخواست کارت معلولیت شدید کنید.
اما اگر هنوز در جریان پروسه پناهندگی هستید، موارد زیر اعمال می شود:

اعتبار کارت معلولیت شما به مدت اعتبار اقامت شما بستگی دارد. اگر اجازه اقامت شما دیگر معتبر نیست، کارت معلولیت شما نیز دیگر معتبر نیست. اما از سال ۲۰۲۱، این موضوع دیگر برای افراد دارای دولدونگ عملی نمیشود. یعنی مدت اعتبار کارت معلولیت شدید وابسته به مدت اعتبار دولدونگ نیست.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت اقامت برای افرادی که تا اکتبر ۲۰۲۲، پنج سال در آلمان زندگی کرده اند و اقامت ندارند را در بخش «فرصت‌ها برای دریافت اقامت» بخوانید.

اگر بدلیل معلولیت نتوانم کار کنم، چطور میتوانم اقامت دائم آلمان را کسب کنم؟

یکی از مهم ترین شرایط گرفتن اقامت دائم  برای پناهجویان در آلمان این است که هزینه های زندگی شان را خودشان پرداخت کنند و از دولت حمایت مالی دریافت نکنند. با این حال، اگر ثابت شود که شما به دلیل معلولیت نمیتوانید کارکنید، ممکن است بتوانید از این شرایط معاف شوید: اگر به دلیل معلولیت قادر به کار نباشید، می‌توانید علی‌رغم دریافت کمک‌های مالی دولتی اجازه اقامت دائم بگیرید. به خاطر داشته باشید که باید با ارائه گواهی پزشکی ثابت کنید که به دلیل معلولیت قادر به کار نیستید. 

مهم

اطلاعات مهم بیشتر برای پناهجویان را می توانید در بخش های روند پناهندگی و «اجازه اقامت برای پناهندگان» دریافت کنید.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: