پناهندگی و اقامت برای جامعه LGBTIQ

به‌روزرسانی 01.03.2024

پناهجویان همجنسگرا دارای چی حقوقی هستند؟

هفته ها و ماه های اول زندگی پناهجویان در آلمان برای همه چالش برانگیز است. با این حال، پناهندگان همجنسگرا و دگرباشان جنسی(LGBTIQ) اغلب با مشکلات بیشتری روبرو هستند. در این صفحه می توانید بخوانید که پناهندگان LGBTIQ چه حقوق و شرایطی دارید.

همه اطلاعات در مورد پناهندگی همجنسگرا و دگرباشان جنسی

آیا پناهندگی من به دلیل اینکه همجنسگرا هستم در آلمان قبول میشود؟

اگر شما ثابت کنید که همجنسگرا هستید و یا هم به دلیل مشکلات جنسیتی در کشور خود مورد شکنجه، توهین و  تعرض قرار گرفته اید و در معرض خطر قرار داشتید، ممکن است درخواست پناهندگی شما پذیرفته شود، اما اداره بامف (اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان) برای بررسی و پذیرفتن درخواست شما به مدارک و شواهد کافی نیاز دارد که ثابت کند مربوط به گروه (LGBTTIQ)  هستید و از طرف دیگر وضعیت و قوانین کشور شما در برابر جامعه (LGBTTIQ) را هم بررسی میکند. یعنی شانس شما برای شناخته شدن به عنوان پناهنده بستگی به وضعیت کلی کشور شمادر برابر جامعه LGBTTIQ  دارد. برای مشاوره بیشتر حتما با یک وکیل و یا مراکز مشاوره در وب سایت  queer-refugees.de مراجعه کنید و همچنین در صفحه پروسه پناهندگی بیشتر در این مورد بخوانید.

لطفا توجه داشته باشید: در طول جلسات بررسی درخواست پناهندگی شما، کارکنان اداره مهاجرت ممکن است از شما سوالات شخصی در رابطه با گرایش جنسی / هویت جنسی و همچنین روابط جنسی شما بپرسند. شما حق دارید از اداره مهاجرت بخواهید که مصاحبه کننده و مترجم شما نظر به درخواست خودتان زن یا مرد باشد.

هنگام بررسی درخواست پناهندگی‌ام کی ها میتوانند مرا کمک کنند؟

شما همیشه می توانید در وب سایت queer-refugees.deیا VLSP   یک مرکز مشاوره در نزدیک محل زندگی خود را بیابید.
اگر با هم خانه / هم اتاقی و یا کارمندان داخل کمپ پناهجویان مشکل دارید، با کارکنان اداره سوسیال و یا جاب سنتر صحبت کنید و درخواست کمک کنید. این حق شماست که بتوانید بدون ترس از آزار و شکنجه در اقامتگاه خود زندگی کنید. اگر کارمند کمپ و یا مدیر به شما کمک نمی کند (یا در صورتی که بخشی از این مشکل هستند)، با یک مرکز مشاوره در منطقه خود تماس بگیرید.

در شهری که زندگی میکنم مورد خشونت و تبعیض قرار دارم، میتوانم شهر خودم را عوض کنم؟

حالت اول: اگر در ابتدای پرونده پناهندگی قرار دارید، مجبور هستید در شهر تعین شده زندگی کنید. تا زمانی که از خدمات اداره سوسیال استفاده میکنید، باید در همان شهر اقامت داشته باشید که درخواست پناهندگی کردید. این قانون، مقررات «محدودیت محل اقامت» (Wohnsitzauflage) نامیده می شود. افرادی که در دوره «محدودیت محل اقامت»  قرار دارند تحت شرایط خیلی خاصی میتوانند شهر خود را عوض کنند. بطور مثال اگر همسر یا فرزند زیر سن قانونی شما در شهر دیگری زندگی می‌کنند یا در صورتی که خشونت و آزار اذیت نسبت به شما در شهری که هستید بسیار شدید باشد میتوانید درخواست کنید که شهر خود را عوض کنید، چون منطقی نیست که در آنجا باقی بمانید. چنین مواردی به عنوان «حالت ویژه» (Härtefall) شناخته می شود. اگر فکر می کنید دلیل شما برای جابجایی متناسب با معیارهاست، شما می توانید درخواست به اصطلاح «برنامه تعین محل اقامت مجدد»  (Umverteilungsantrag) را به اداره مهاجرت شهر خود ارسال کنید و دلایل دقیق و مشخصی را که چرا باید شهر خود را عوض کنید را بنویسید. مراکز مشاوره برای  LGBTTIQ  می توانند به شما در این مورد کمک کنند. مراکز  مشاوره در نزدیک محل زندگی خود را در وب سایت queer-refugees.de یا VLSP بیابید.

حالت دوم: اگر اجازه اقامت دولدونگ دارید، همه اطلاعات را در صفحه دولدونگ بخوانید و قوانین مشابه برای همه یکسان اعمال میشود.

حالت سوم: اگر پناهندگی شما پذیرفته شده باشد و اقامت دریافت کرده باشید، در سه سال اول اقامت خود در آلمان، باید در شهری که پرونده پناهندگی شما انجا بررسی شده و شما را پذیرفته اند بمانید و همانجا زندگی کنید. این قانون مقررات «محدودیت محل اقامت» (Wohnsitzauflage) نامیده می شود. افرادی که در دوره «محدودیت محل اقامت»  قرار دارند تحت شرایط خیلی خاصی میتوانند شهر خود را عوض کنند. بطور مثال اگر همسر یا فرزند زیر سن قانونی شما در شهر دیگری زندگی می‌کنند یا در صورتی که در شهر دیگری کار کنید که حد اقل ۷۱۰ یورو درآمد خالص شما باشد، به دانشگاه ثبت نام کرده باشید و یا بخواهید آسبیلدونگ شروع کنید، میتوانید درخواست جابجایی کنید. مواجه شدن با خصومت های شدید در محل اقامت شما، دلیل قانونی برای درخواست جابجایی است. همچنین  به دلیل موجودیت خشونت  و آزار اذیت شدید در شهری که هستید  هم میتوانید درخواست کنید که شهر خود را عوض کنید چون منطقی نیست که در آنجا باقی بمانید. چنین مواردی به عنوان «حالت ویژه» (Härtefall) شناخته می شود. اگر فکر می کنید دلیل شما برای جابجایی متناسب با معیارهاست، شما می توانید درخواست به اصطلاح «برنامه تعین محل اقامت مجدد»  (Umverteilungsantrag) را به اداره مهاجرت شهر خود ارسال کنید و دلایل دقیق و مشخصی را که چرا باید شهر خود را عوض کنید را بنویسید. مراکز مشاوره برای  LGBTTIQ  می توانند به شما در این مورد کمک کنند. مراکز  مشاوره در نزدیک محل زندگی خود را در وب سایت   queer-refugees.deیا VLSP   بیابید.

مهم

اگر با تبعیض یا خشونت مواجه هستید حتما از إدارات کمک بخواهید. قوانین متعددی آلمان موجود است و از شما در مقابل تبعیض، نفرت و خشونت محافظت میکند. اگر به کمک نیاز دارید، حتما با مراکز مشاوره برای LGBTIQ یا اداره مبارزه با تبعیض تماس بگیرید.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: