اخراج اجباری پناهجویان از آلمان

به‌روزرسانی 01.03.2023

چه کسانی از آلمان اخراج میشوند؟

هنگامی که درخواست پناهندگی شما برای بار چندم و به طور قطعی از سوی اداره مهاجرت (BAMF) رد شود و یا به هر دلیلی مجوز اقامت خود را از دست بدهید، شما مجبور به ترک آلمان هستید. در چنین مواردی، اداره بامف از شما می خواهد که در مدت زمان مشخص شده در نامه که به شما میفرستد، آلمان را ترک کنید وگرنه میتواند طبق ماده ۳۴ قانون قانون پناهندگی شما را اخراج کند. این اداره برای آگاهی شما از این تصمیم برای شما یک نامه میفرستد که بنام ابشیبونگز اندروهونگ (Abschiebungsandrohung) یاد میشود. در این اطلاعیه، کشوریکه قرار است فرد به آنجا اخراج شود باید مشخص شود. این نامه قبل از اخراج اجباری  فرستاده میشود تا اینکه شاید فرد بخواهد آلمان را بطور داوطلبانه ترک کند و اگر فرد آن را دریافت نکرده باشد، قانونا نباید اخراج شود. در اصل، هنگامی که درخواست پناهندگی رد می شود، شخص رد شده ک اطلاعیه برای اطلاع از خطر اخراج را همراه با جواب رد از بامف (BAMF)  دریافت می کند. دستورات اخراج به صورت نامه های نیاز به امضا ارسال می شود؛ به این معنی است که بامف می داند که فرد نامه را دریافت کرده است یا خیر.

اگر فرد جواب رد ساده (einfache Ablehung) دریافت کند، ۳۰  روز وقت دارد تا آلمان را به طور داوطلبانه ترک کند. اگر پرونده پناهندگی  به عنوان «قضیه غیر قابل قبول» (unzulässig) یا بی اساس (offensichtlich unbegründet) رد شده باشد، شما فقط یک هفته وقت دارید تا بصورت داوطلبانه آلمان را ترک کنید. در هر دوحالت بعد از ختم مهلت داده شده خطر اخراج اجباری بوجود میآید.

پس از دریافت جواب رد و دستور اخراج، شما باید با یک مشاور یا وکیل مشورت کنید. حتی اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، هنوز هم گزینه هایی وجود دارد که می تواند شما را در زندگی کردن در آلمان کمک کند. درباره این گزینه ها در صفحه «رد درخواست پناهندگی» بیشتر بخوانید.

اگر شما به طور داوطلبانه آلمان را در مهلت تعیین شده ترک نکنید و اقدامات دیگری هم از قبیل مشاوره با وکیل و یا شکایت به دادگاه انجام ندهید، پلیس ممکن است مداخله کند و شما را اجبارا به کشور خودتان و یا به کشور دیگری که شما را قبول کرده، اخراج (Abschiebung) کند. اخراج از آلمان طبق ماده ۵۸ قانون اقامت انجام میشود. قبل از اخراج، تمام موانعی که ممکن است اخراج را منع کند (قانونی یا عملی) بررسی می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه «رد درخواست پناهندگی» ما مراجعه کنید. اداره مهاجرت مسئول روند اخراج را پیش میبرد. اگر شما جواب رد و حتی اطلاعیه اخراج دریافت کردید اما اخراج شما به دلایل قانونی یا عملی امکان پذیر نباشد، اداره مهاجرت ممکن است برای شما اقامت موقت (Duldung) صادر کند. اطلاعات بیشتر را در صفحات دولدونگ و رد درخواست پناهندگی بخوانید.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

چه افرادی اخراج میشوند؟

اگر نامه ترک آلمان (vollziehbar ausreisepflichtig) را دریافت کرده‌اید و در آن درج شده است که تا چه زمانی باید آلمان را داوطلبانه ترک کنید. اگر در مهلت تعیین شده به طور داوطلبانه آلمان را ترک نکنید و اقدامات دیگری هم از قبیل مشاوره با وکیل و یا شکایت به دادگاه انجام ندهید، ممکن پلیس است مداخله کند شما را به زور به کشور خودتان و یا به کشور دیگری که آنجا زندگی میکردید و یا انگشت داشته‌اید و آن کشور هم پذیرفته که شما را آنجا بفرستند، اخراج (Abschiebung) کند. اخراج از آلمان طبق ماده ۵۸ قانون اقامت انجام میشود. قبل از اخراج، تمام موانعی که ممکن است اخراج را منع کند (قانونی یا عملی) بررسی می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه «رد درخواست پناهندگی» ما مراجعه کنید.

در اصل، گروه های زیر ممکن است اگر آلمان را داوطلبانه ترک نکنند، اخراج آنها قابل اجرا باشد:

•       پناهجویانی که پرونده پناهندگی شان به عنوان «بی اساس و بی قاعده» (offensichtlich unbegründet) رد شده است و افرادیکه شامل مقرارت دبلین میشوند هم شامل همین گروه هستند.

•       افراد غیر قانونی، به عنوان مثال افرادی که دیگر در آلمان ثبت شده نیستند و اجازه زندگی قانونی را ندارند.

•       شهروندان خارجی و پناهجویانیکه که مجوز اقامت‌شان لغو شده باشد.

•       شهروندان خارجی و پناهجویانیکه که سابقه ارتکاب جرائم بزرگ و متکرر را دارند.

•       افرادی که  اقامت دولدونگ (Duldung) دارند.اما در این مورد اخراج شخص به تعلیق درآمده است و اقامت فرد تا اطلاع بعدی مجاز است. معلومات بیشتردر این مورد را در بخش  «آیا با داشتن Duldung  هم اخراج میشوم»، بخوانید.

لطفا توجه داشته باشید: اگر قرار باشد یک خانواده اخراج شود، والدین تنها با همراهی فرزندانشان اخراج میشوند. اگر هر یک از فرزندان زیر سن ۱۸ سال شان در اخراج حاضر نباشد، بقیه خانواده هم بدون فرزند اخراج کرده نمیتوانند.

روند اخراج چه مراحلی دارد؟

اداره مهاجرت و پناهندگی (BAMF) مسئول روند اخراج است. در مرحله اول، کارکنان این اداره بررسی می کنند که آیا موانع قانونی و یا عملی در اجرای اخراج وجود دارد یا خیر، مثلا اینکه آیا شخص پاسپورت یا اجازه نامه سفر به کشور خود را دارد و یا اینکه از شرایط روحی و سلامتی برای سفر بخوردار است. اگر همه موارد درست باشد و هیچ مانع وجود نداشته باشد، اداره مهاجرت تاریخ اخراج را تعیین می کند. با این حال، تاریخ دقیق، اخراج معمولا به شخصی که که قرار است اخراج شود اعلام نمیشود. بسیاری از اخراج ها در شب انجام می شود. پلیس افراد را از آپارتمان یا محل اقامت شان به فرودگاه منتقل خواهد کرد. پلیس فدرال در طول پرواز از آلمان به کشور افراد را همراهی میکند. معمولا اخراج ها توسط پروازهای معمولی شرکت ها هواپیمایی انجام میشود، اما در بعضی موارد هم در پرواز های مخصوص و مستقیم به کشور شان صورت میگیرد. اگر اداره مهاجرت بداند که شما ممکن است در وقت اخراج  پنهان شوید، چند روز پیش از اخراج شما را به یک مرکز نگهداری مانند زندان (Abschiebungshaft) منتقل میکند تا اخراج شان را برنامه ریزی کند.

چه افرادی قبل از اخراج به بازداشتگاه منتقل میشوند؟

اگراداره مهاجرت بداند که شما ممکن است در وقت اخراج  پنهان شوید، چند روز پیش از اخراج شما را به یک بازداشتگاه (Abschiebungshaft) منتقل میکند تا اخراج را برنامه ریزی کند.

با این حال اداره مهاجرت و پلیس هنگامی اجازه دارند چنین تصمیمی اتخاذ کنند،که شواهدی مبنی بر اینکه شما مثلا محل اقامت خود را بدون اطلاع به انها عوض کرده اید و یا وقتی برای اخراج مراجعه کرده باشند شما در خانه نباشید و غیره را در دست داشته باشند. در این صورت اداره مهاجرت ادعا می کند که شما می خواهید پنهان شوید. قبل از اینکه شما را به مرکز نگهداری برای اخراج ببرند، حق دارید تا به دادگاه مراجعه کنید و به شما فرصتی برای دفاع  داده شود. در این دفاعی قاضی تصمیم میگیرد که آیا درخواست اداره مهاجرت برای انتقال شما به بازداشتگاه قانونی است یا خیر. شما همچنین می توانید از تصمیم دادگاه هم درخواست تجدید نظر کنید. فراموش نکنید که برای انجام این کار، نیاز به وکیل دارید. همه مراکز مشاوره را در بخش اطلاعات محلی ما پیدا کنید. به وب سایت ما وارد شوید و با نوشتن نام شهر خود و آن موضوعی که در موردش مشاوره لازم دارید را بنویسید و همه آدرس ها و شما تماس‌های وکلا، مراکز مشاوره و کلاس های زبان را پیدا کنید.  

قبل از اینکه اداره مهاجرت یک فرد را به بازداشتگاه برای اخراج انتقال کند، باید این شرایط را رعایت شود:

•       شما باید از نظر قانونی مجبور به ترک آلمان باشید (یعنی همه موارد قانونی را سپری کرده باشید و هیچ شانس دیگری نداشته باشید)، و اخراج  شما باید قابل اجرا (Vollziehbar ausreisepflichtig) باشد. این قابل اجرا بودن مجوز اقامت نداشته باشید و یا به طور غیرقانونی وارد آلمان شده اید و درخواست شما برای اجازه اقامت  کاملا رد شده باشد.

•       مهلت شما برای خروج داوطلبانه پایان یافته باشد.

•       یا اگر ثابت شود که میخواهید از اخراج فرار کنید و پنهان شوید.

در اصل، مجاز نیست که یک فرد را پیش از سه ماه  در بازداشتگاه نگهدارند و اگر مشخص نباشد که چه زمانی اخراج میشود باید آزاد شود. اما اگر شخص خودش از با انجام امور خطرناک باعث میشود که اخراجش به تعویق بیافتد، این قانون نادیده گرفته میشود و ممکن است بیشر از سه ماه در بازداشتگاه بماند.

در بازداشتگاه از چه حقوقی برخوردارم؟

در اصل شما ممکن است تا شش ماه هم در بازداشتگاه بمانید و اگر سعی کنید روند اخراج را مختل کنید، این دوره می تواند برای ۱۲ ماه دیگر تمدید شود. اما این مدت ممکن است برای افراد زیر سن قانونی و خانواده های دارای فرزند خردسال کوتاه‌تر باشد. به عنوان یک خانواده، شما حق دارید که با هم بمانید و در دوران بازداشت از هم جدا نشوید.

در طول چنین بازداشتی، افراد در زندانهای معمولی نه بلکه در بازداشتگاه های مخصوص مربوط به اخراج مستقر می شوند. شما حق دارید بازدیدکننده داشته باشید و از تلفن استفاده کنید. شما همچنین می توانید در هر زمان با وکیل خود و سرپرست زندان تماس بگیرید ودر مورد نگرانی ها و مشکلات خود با آنها صحبت کنید. سربازان زندان اغلب کشیش های پروتستان و کاتولیک هستند، اما شما مجبور نیستید برای کمک خواستن از آنها حتما هم دین باشید.

لطفا توجه داشته باشید: اگر شرایط رفتن به بازداشتگاه (Abschiebungshaft) را داشته باشید و پلیس مهاجرت شک کند که میخواهید از اخراج فرار کنید، ممکن است حتی بدون حکم دادگاه شما را بازداشت کند. در چنین مواردی پلیس در ظرف ۴۸ ساعت باید به دادگاه اطلاع دهد و بعدا دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا فرد باید در بازداشتگاه بماند یا خیر.

آيا پلیس میتواند مرا قبل از اخراج بازداشت کند؟

اگر تاریخ اخراج مشخص شود و اداره امور خارجیان تدارک همه چیز (از قبیل اسناد و پرواز) را گرفته باشد، شاید از طرف پلیس به بازداشتگاه مخصوص دیپورت (Ausreisegewahrsam) برده شوید. طبق این روال شما باید تا موقع پرواز به کشورتان، در ترانزیت فرودگاه یا جاهای مخصوص (Ausreisezentrum, Rückführungsstelle) دیگر به سر ببرید. هدف این کار این جلوگیری از گریز يا پنهان شدن در موقع اخراج است. در این مواقع مامورین مسؤول اجازه دارند تا شما را تا ده روز بدون حکم محکمه در بازداشت نگهدارد. البته برای این کار باید شرایط ذیل برآورده شود:

  • فرصت داده شده برای بازگشت داوطلبانه پایان یافته باشد.
  • ثبوت و شواهد وجود داشته باشد که نشان دهد فرد مورد نظر از اخراج خود جلوگیری میکند. این در حالتی ممکن است که شما در مورد خود معلومات نادرست داده باشید.

اگر کسی به ترمین و یا وقت گرفته شه در سفارتخانه ها یا ادارات صحی که از طرف آسلندربیهورده تنظیم شده باشد نرود؛ ممکن تا ۱۴ روز در بازداشت (Mitwirkungshaft) نگاهداشته شود. در این بازداشت فرد مورد نظر در کمپ‌های مخصوص و بسته نگهداری شده تا از آمدنش به ترمین بعدی اطمینان حاصل شود.

اگر کسی قبل از اخراج در بازداشت شود؛ حق دارد با وکیل یا اعضای خانواده خود و هچنان با ادارات خیریه یا دیدبان اخراج (Abschiebungsbeobachter) ارتباط داشته باشد.

اگر مرا اخراج کنند به کدام کشور میفرستند؟

در اصل، شما به کشور خودتان فرستاده میشوید، اما اگر در کشور دیگری خانواده دارید و یا مدت زیادی آنجا زندگی کردید و آن کشورهم پذیرفته است که شما را آنجا بفرستند، به کشور دیگری هم ممکن است فرستاده شود. اگر تحت قوانین دوبلین قرار است به کشور دیگری اخراج شوید، ممکن است به کشور اصلی خود اخراج نمیشوید، بلکه فقط به یکی ازکشور های اتحادیه اروپا که مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را دارد اخراج خواهید شد.

آیا با وجود داشتن دولدونگ اخراج خواهم شد؟

دولدونگ اجازه اقامت نیست، بلکه یک تعلیق برای اخراج است. داشتن دولدونگ (Duldung) تعهد شما را به ترک آلمان از بین نمیبرد، بلکه فقط آن را برای مدت زمان مشخصی متوقف می کند. اگر مهلت اقامت موقت شما (Duldung) تمام یا لغو شود، شما ممکن است اخراج شوید. اقامت تحمل شده (Duldung) می تواند لغو شود و یا در صورتی که دلیل صدور آن دیگر معتبر نباشد، صادر نشود.

پس از اینکه دولدونگ شما دیگر تمدید نمیشود و یا بنا به دلایلی لغو شود، در اصل می توانند حتی بدون اطلاع قبلی شما را اخراج کنند. اما اگر شما بیش از یک سال با دولدونگ در آلمان زندگی کرده باشید، مقامات موظف هستند حداقل یک ماه قبل از اخراج  به شما اطلاع دهند. در این مورد، قبلا به شما یک دستور اخراج را ارسال می کنند.

اخراج شدن چه طبعاتی دارد؟

اگر شما اجبارا از آلمان اخراج شوید، به موجب ماده ۱۱ قانون اقامت، یک ممنوعیت ورود و اقامت دوباره در آلمان به شما صادر میشود. چنین ممنوعیت ورود مجدد (Wiedereinreisesperre) نیز نامیده می شود. این ممنوعیت معمولا برای پنج سال است. اما اگر شما به دلیل ارتکاب جنایت  و محکوم شدن به جرایم متعدد به عنوان یک تهدید جدی برای نظم عمومی و امنیت آلمان، اخراج شده باشید، این دوره ممکن است تا ده سال افزایش یابد. این ممنوعیت ورود نه تنها مربوط به آلمان، بلکه به مربوط به تمامی کشورهای عضو شنگین است. اینکه چه کشور های مربوط به حوزه شنگین میشود را در سایت auswaertiges-amt.de. ببینید. اگر بخواهید به رغم ممنوعیت، به یکی از کشورهای شنگن سفر کنید، از ورود شما ممانعت خواهد شد. برعلاوه بر این، کلمه deported یا (Abgeschoben) هم در درپاسپورت شما مهر می شود.

لطفا توجه داشته باشید: شما ممکن است ممنوعیت ورود برای همیشه هم دریافت کنید، اگر چه این خلاف قانون است. در صورت بروز چنین مواردی، شما باید در این باره شکایت کنید. همه مراکز مشاوره را در بخش اطلاعات محلی ما پیدا کنید. به وب سایت ما وارد شوید و با نوشتن نام شهر خود و آن موضوعی که در موردش مشاوره لازم دارید را بنویسید و همه آدرس ها و شما تماس‌های وکلا، مراکز مشاوره و کلاس های زبان را پیدا کنید.  

هنگامی که از تصمیم دولت آلمان برای دیپورت شدن اطلاع یافتید چه کنید؟

با وکیل خود تماس بگیرید و یا به یک مرکز مشاوره مراجعه نموده و اخراج قریب الوقوع خود را اعلام کنید. اگر شما وکیل ندارید و هیچ مرکز مشاوره ای را نمی شناسید، می توانید به موسسه پروازول Pro Asyl تماس بگیرید و از آنها بخواهید تا به شما وکیل معرفی کنند. سعی کنید در مورد گزینه های دیگری که میتواند به شما کمک کند تحقیق کنید. اگر در  کمپ زندگی میکنید، از کارکنان کمپ بخواهید شما را در یافتن مرکز مشاوره و یا وکیل کمک کنند.

هنگامی که از حکم اخراج خود خبردار شدید، با ناظرین (Abschiebungsbeobachter) روند اخراج فورا تماس بگیرید و از آنها کمک بخواهید. این ناظرین را در فرورگاه های فرانکفورت، دوسلدورف، برلین و هامبورگ پیدا کرده میتوانید. آنها به شما وکیل معرفی می کنند و در صورتی که قبل از اخراج (Ausreisegewahrsam) به بازداشتگاه  (Abschiebungshaft)  منتقل شده باشید به شما کمک و راهنمایی میکنند. اطلاعات تماس و آدرس ها را در فرم پی دی اف Abschiebungsbeobachtung ببینید.

برای جلوگیری از اخراج باید به سرعت عمل کنید. در اسرع وقت در مورد اخراج احتمالی خود با یک وکیل و یا مرکز مشاوره تماس بگیرید. وگر نه ممکن است به یک بازداشتگاه منتقل شوید.

لطفا توجه داشته باشید: اگر شما اخراج  میشوید و پول نقد همراه ندارید، پلیس موظف است به شما یک مقدار پول نقد بدهد.

بعد از اینکه اخراج شدم چه کنم؟

شما باید بعد از اخراج حتما با وکیل خود تماس بگیرید. او می تواند چک کند که آیا اخراج شما از لحاظ قانونی توجیه شده است یا خیر. به عنوان مثال اگر درخواست تجدید نظر شما در قبال رد درخواست پناهندگی شما هنوز در جریان باشد، یا از جواب رد آگاهی نداشته‌اید و غیره مسایل حقوقی، شما مجاز به بازگشت  دوباره به آلمان می شوید. اگر وکیل ندارید، از یک دوست یا مرکز مشاوره کمک بخواهید. اگر شما نظر به قوانین دوبلین به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا اخراج شده اید، در این وب‌سایت میتوانید برای مراکز مشاوره در همه کشوره اروپایی جستجو کنید. همه مراکز مشاوره را در بخش اطلاعات محلی ما پیدا کنید. به وب سایت ما وارد شوید و با نوشتن نام شهر خود و آن موضوعی که در موردش مشاوره لازم دارید را بنویسید و همه آدرس ها و شما تماس‌های وکلا، مراکز مشاوره و کلاس های زبان را پیدا کنید.  

توجه!

قوانین اخراج پناهجویان در هر ایالت آلمان متفاوت است و هر ایالت به طور مستقل تصمیم می گیرد که چه کسانی را اخراج کند. بعضی از ایالت ها شمار زیادی از پناهجویان رد شده را اخراج میکنند و بعضی دیگر کمتر و حتی هیچ. شما ممکن است درباره إخراجها در هر ایالت بشنوید اما مهم این است که شما در کدام ایالت زندگی میکنید و قوانین اخراج آنجا چگونه عمل میکند. تلاش کنید قبل از اینکه در خطر اخراج قرار بگیرید، مشاوره دریافت کنید.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: