اجرای مقررات دابلین در آلمان

به‌روزرسانی 01.02.2023

کدام کشور پناهندگی مرا بررسی میکند؟

هنگامی که شما به عنوان پناهجو وارد اتحادیه اروپا می‌شوید، نمی توانید انتخاب کنید که در کدام کشور پرونده پناهندگی شما بررسی شود.  در اصل مقررات دوبلین (Dublin-III-Verordnung) است که تعیین میکند کدام کشور و یا دولت مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما است. در آلمان هم قبل از اینکه اداره بامف (BAMF) دلایل پناهندگی شما را بررسی کنید، ابتدا میبیند که آیا شما در کدام کشور دیگر اروپایی اثر انگشت دارید، از یک کشور ویزا دارید و درخواست پناهندگی کرده اید یا خیر. اگر جواب بلی باشد، آن کشور مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است و آلمان حق دارد شما را به آن کشور بفرستد.  
علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ، ایسلند، سوئیس و لیختن اشتاین نیز از جمله کشور‌های هستند که توافقنامه دوبلین را پذیرفته اند.
توجه: اول جنوری ۲۰۲۱ انگلستان  دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست و مقررات دوبلین در مورد انگلیس اعمال نمی شود.

اجرای مقرارت دبلین در آلمان

آیا مقررات دبلین بر من اعمال میشود؟

مقررات دبلین وقتی بالای شما اعمال میشود که:

 • شما در یکی از کشورهای عضو این مقرره درخواست پناهندگی کرده باشید.
 • در یکی از کشورهای اروپایی اولین اثر انگشت را داده باشید.
 • اگر درخواست پناهندگی شما قبول شده باشد یا تعلیق اخراج گرفته‌اید.
 • در حالیکه هنوز پرونده پناهندگی شما در جریان بود است آن کشور را ترک کرده اید.
 • درخواست پناهندگی شما در یکی کشورهای عضو رد شده است و در حال حاضر آنجا اقامت دارید.
 • درخواست پناهندگی خود را از یک کشور دبلین پس گرفته‌اید در حال حاضر انجا اقامت دارید.
 • با ویزای یکی از کشورهای اروپایی وارد اروپا شده اید و در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده‌اید.

در همه این موارد بامف درخواست پناهندگی شما را به عنوان (unzulässig) رد میکند و به شما دستور ترک آلمان میدهد و اگر ترک نکنید شما را به آن کشور دیپورت میکند.

مقررات دوبلین چگونه عملی میشود؟

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (BAMF)، برای اینکه دریابد کدام کشور مسئول پرونده پناهندگی شما است، با کمک بانک اطلاعات اروپا همه مشخصات شما را بررسی میکند. اثر انگشت و مدارک شما کنترول میشود و اگر مشخص شد قبل از آلمان جای دیگری اثر انگشت دارید، بامف درخواست پناهندگی شما را به عنوان (unzulässig) رد میکند و به شما دستور ترک آلمان میدهد و اگر ترک نکنید شما را به آن کشور میفرستد (Überstellung).  اداره بامف برای عملی کردن این امر باید شرایط  ذیل را در نظر داشته باشد.

1.     اگر مقامات آلمان دریابند که پرونده پناهندگی شما باید در یکی دیگر از کشورهای عضو دوبلین بررسی شود، به آن کشور یک درخواست تحت نام (Übernahmeersuchen) ارسال می‌کنند. اگر در ان کشور قبلا درخواست حفاظت بین المللی کرده اید، این درخواست به عنوان پذیرش مجدد (Wiederaufnahmeersuchen) فرستاده میشود. آلمان باید چنین درخواستی را با عجله تا دوماه بعد از دریافت اثر انگشت شما ارائه دهد. کشور مقابل نیز موظف است در مدت زمان مشخصی به این درخواست پاسخ دهد. اگر دولت اولیه  که قرار است شما آنجا بروید، به درخواست مقامات آلمان تا ۳ ماه پاسخ ندهد، یا أصلا رفتن شما به  آن کشور را قبول نکند، آلمان مسئول پرونده شما خواهد بود. مهلت ها اغلب برای هر مورد نظر به شرایط متفاوت است.

2.     اگر شما در کشوری  که قرار است بامف شما را آنجا بفرستد درخواست پناهندگی نکرده باشید، کشور مقابل دو ماه وقت دارد تا به درخواست بامف جواب بدهد، در غیر آن، این سکوت به عنوان رضایت (Zustimmungsfiktion) است و آلمان میتواند شما را آنجا ‌بفرستد. اگر شما در کشوری که قرار است بامف شما را آنجا بفرستد درخواست پناهندگی کرده باشید، کشور مقابل دو هفته تا یک ماه وقت دارد تا به درخواست بامف جوابد بدهد، در غیر آن، این سکوت به عنوان رضایت (Zustimmungsfiktion)  است و آلمان میتواند شما را آنجا ‌بفرستد.

3.     اگر مهلت ها بدون هیچ گونه پاسخی از سوی کشور مقابل بگذرد و یا در صورت تایید درخواست بامف از سوی کشور دوم قبول شود، اداره بامف مدت شش ماه وقت دارد که شما را به آن کشور بفرستد. اگر در عرض شش ماه اخراج صورت نگرید، آلمان از همان زمان مسئولیت رسیدگی به پرونده پناهندگی شما را بر عهده خواهد داشت.

توجه: اگر شما در زندان باشید، آلمان به مدت ۱۲ ماه برای انتقال شما به کشور دوم مسئول وقت خواهد داشت. و اگر شما برای جلوگیری از انتقال، خود را پنهان میکنید، این مهلت تا ۱۸ ماه تمدید خواهد شد.

در چه مواردی آلمان مرا به کشور اول نمی‌فرستد؟

در موارد ذیل آلمان شما را نظر به مقررات دوبلین به کشور دیگری نمی فرستد:

 • اگرشما به عنوان پناهجوی زیر سن قانونی ۱۸ سال و بدون سرپرست به آلمان درخواست پناهندگی داده باشید و در دیگر کشورهای اروپایی خانواده نداشته باشید.
 • اگراعضای خانواده  شما مانند همسر، فرزند زیر سن و یا والدین شما در آلمان زندگی میکنند و یا پناهنده قبول شده هستند.
 • اگر فرزندان زیر سن شما در آلمان هستند و پرونده پناهندگی شان جریان دارد و آلمان مسئول آن است.
 • اگر فرد بصورت شدید مریض باشد که قادر به سفر نباشد و این موضوع باید توسط مدارک رسمی مهم از دکتر و بیمارستان تایید شود.

در اصل، حفاظت از کودکان و پیوند خانواده در هر مورد، از جمله اولویت‌ها ب‌شمار میروند. همچنین آلمان همیشه میتواند درخواست پناهندگی شما را طبق قوانین بشردوستانه با وجود شامل بودن در مقرره دبلین  ‌بپذیرد. به عنوان مثال، اگر یکی از اعضای خانواده شما قبلا ویزا یا اجازه اقامت در آلمان دریافت کرده باشد، این امر می‌تواند دلیلی برای درخواست پناهندگی شما در آلمان باشد. علاوه بر این، آلمان مسئول پرونده پناهندگی شما است، اگر انتقال شما  به کشور دیگر را در زمان مشخص شده توسط قانون انجام نداده باشد. بیماری یا حاملگی همچنین می تواند مانع انتقال شما به یک کشور دیگر شود.

در جریان پرونده دوبلین چه حقوق و تکالیفی دارم؟

در فرآیند دبلین، شما حق دارید به همه طلاعات مورد نیاز و قانونی در مورد پرونده و روند کار دوبلین به زبانی که شما میفهمید وهمه فایل‌ها معلوماتی دسترسی داشته باشید وهمچنان وقت برای یک جلسه گفت‌ و شنود حضوری در اداره بامف داشته باشید. اداره بامف مسئولیت دارد تا شخصا از شما در مورد خانواده و راه های که شما برای رسید به آلمان طی کرده ‌اید سوال کند. تا بتواند مواردیکه ممکن است بتوانید در آلمان بمانید را بررسی کند. علاوه بر این، به دلیل داشتن پرونده دوبلین نباید دستگیر شوید. از جمله وظایف مهم شما در جریان گذاشتن ادره بامف در باره محل اقامت شما است. اگر آدرس شما را نداشته باشد، ممکن است نامه ها به موقع به شما نرسد. اگر شما برای جلوگیری از انتقال، خود را پنهان میکنید، مهلت اخراج ۶ ماهه  شما تا ۱۸ ماه تمدید خواهد شد.

توجه: پناهجویانی که قبلاً در یکی دیگر کشورهای اروپایی عضو مقررات دوبلین به عنوان پناهنده زندگی کرده باشند و یا دارای حق پناهندگی یا حمایت فرعی شناخته شده باشند، با ورود به آلمان مزایای اجتماعی مانند پول سوسیال و یا سر پناهد دریافت نخواهند کرد. این افراد فقط به مدت ۱۴ روز خدمات دریافت می کنند تا آلمان ترک و به کشور اول برگردند. با ختم این ۱۴ روز هیچ نوع خدماتی دریافت نمیکنند.

اگر آلمان بخواهد مرا به کشور دیگری بفرستد، چه کنم؟

اگر اداره بامف درخواست پناهندگی شما را بدلیل داشتن اثرانگشت و یا پرونده پناهندگی در کشور دیگری تحت نام (Unzulässig) رد کند، شما می توانید از تصمیم بامف به داگاه شکایت کرده و درخواست تجدید نظر کنید. درخواست تجدیدنظر را باید به دادگاه اداری  منطقه خود  که نام و آدرس آن در پایان نامه جواب رد بامف نوشته میشود بفرستید. برای این شکایت فقط دو هفته بعد از دریافت نامه وقت دارید.
شانس موفقیت در شکایت از تصمیم بامف معمولا در موارد دوبلین بالا نیست. فقط در مواردیکه  کشوریکه قرار است شما را بفرستند مشکلات سیستمیک (Systematische Mängel) داشته باشد قابل بررسی است.  بعد از اینکه دادگاه هم تصمیم بامف را پذیرفت آن مهلت شش ماهه برای انتقال  شما شروع میشود.

اگر دادگاه شکایت شما را نپذیرفت، می توانید پرونده‌ی خود  را به مجلس سنای آلمان (لندتاگ) یا پارلمان آلمان (بوندساگ) ارسال کنید و یا به یک کلیسا پناه ببرید تا مانع انتقال شما به کشور دیگر شوند. پناهندگی کلیسا (Kirchenasyl) می تواند آخرین گزینه باشد. با این حال، مهلت شش ماهه اصلی می تواند با پناه بردن شما به کلیسا به ۱۸ ماه افزایش یابد.

برای یافتن وکیل و یا مراکز مشاوره می توانید  به موسسه Pro Asyl تماس بگیرید. کارکنان این اداره به آلمانی و انگلیسی صحبت می کنند. شماره تماس: ۰۰۴۹۶۹۲۴۲۳۱۴۲۰. 

اگر در کشور اولی به عنوان پناهنده قبول شده باشم چه میشود؟

اگر شما در یک کشور دیگر عضو مقرره دوبلین درخواست پناهندگی کرده اید و به عنوان پناهنده قبول شده باشید، آلمان دوباره درخواست پناهندگی شما را قبول نمیکند، چون ورود شما از یک کشور امن سوم (wegen der Einreise aus einem sicheren Drittstaat)  است. آلمان به شما دستور میدهد که کشور را ترک کنید. چنین حکمی تحت نام «مقررات کشور سوم» (Drittstaatenregelung) انجام میشود.

به عنوان یک پناهنده قبول شده از یک کشور عضو دوبلین دیگر، شما میتوانید به آلمان سفر کنید و ۹۰ روز اینجا اقامت کنید. اما شما مجاز نیستید برای همیشه به آلمان زندگی و یا کار کنید. اگر بعد از ۹۰ روز آلمان را ترک نکنید، ممکن است به کشور اولیه اخراج شوید. با این وجود، اگر در آلمان درخواست پناهندگی کنید و رد شود، می توانید به دادگاه اداری شکایت کنید. پس از دریافت جواب رد و ترک آلمان، یک هفته برای شکایت دوم تجدید نظر (Eilantrag) وقت دارید.
معمولا اگر ثابت کنید که در کشور اولی با وجود داشتن اقامت شرایط زندگی ماننند سرپناه، غذا، کار و غیره را نداشته اید، شکایت شما میتواند موفقیت آمیز باشد.
برای اطلاعات بیشتر و مشوره با یک وکیل تماس بگیرید. بطور مثال، می توانید وکیل را از طریق موسسه Pro Asyl پیدا کنید. کارکنان این اداره به آلمانی و انگلیسی صحبت می کنند. شماره تماس: ۰۰۴۹۶۹۲۴۲۳۱۴۲۰.

بر علاوه مقررات دوبلین دیگر کدام موافقنامه ها وجود دارد؟

اتحادیه اروپا در حال حاضر تلاش برای اصلاح مقرره دوبلین دارد، اما از آنجاییکه چنین اصلاحات زمان طولانی نیاز دارد، برخی از کشورها موافقت نامه های دو جانبه‌ی را در ارتباط با مسائل پناهندگی امضا کرده اند. به عنوان مثال، فرانسه و ایتالیا چنین تفاهم نامه‌ی برای رد و بدل پناهجویان دارند. همچنان آلمان در اگست سال ۲۰۱۸ با اسپانیا همچنین قراردادی را امضا کرد.  بر اساس این توافق، آلمان مجاز است پناهجویانی را که در اسپانیا درخواست پناهندگی کرده اند و سپس از طریق اتریش به آلمان آمده‌اند را در مدت ۴۸ ساعت به اسپانیا بازگرداند. آلمان همچنان قراردادهای جدیدی در این باره با یونان  و ایتالیا هم امضا کرده است و پناهجویان آمده از یونان و ایتالیا را هم بزودی پس میفرستد.

مهم

اگر فکر می کنید درخواست پناهندگی شما در آلمان به دلیل اعمال مقررات دوبلین رد میشود، لطفا بلافاصله پس از ورود به آلمان با یک وکیل تماس بگیرید. بطور مثال، می توانید وکیل را از طریق موسسه Pro Asyl پیدا کنید. کارکنان این اداره به آلمانی و انگلیسی صحبت می کنند. شماره تماس: ۰۰۴۹۶۹۲۴۲۳۱۴۲۰. 

Ein Projekt von:

Gefördert durch: