خالد الهربش

Portrait of Social Media Manager Khaled Alharbash
به‌روزرسانی 08.11.2023

مسئول بخش رسانه‌های اجتماعی

خالد الهربش در سوریه بدنیا آمده است و در بخش‌های رسانه های اجتماعی، روزنامه‌نگاری و تکنولوژی کار کرده‌ است.

در سوریه او به عنوان رئیس دفتر رسانه ای در سازمان جوزور (  Jouzour Organisation) کار می کرد. این موسسه به هدف ایجاد گروه های مردمی و مدنی در مناطق مختلف سوریه فعالیت داشت و برعلاوه آن، خالد به عنوان خبرنگار برای وب سایت Al-Monitor و رادیو Rozana مشغول به کار بود.

او فعلا در کنار هندبوک جرمنی به عنوان مسئول اجتماعی در رادیو Rozana ، و یک  منحیث مشاور رسانه‌های اجتماعی ‌برای بسیاری از سازمان های مدنی و وب سایت ها فعالیت دارد.

از سال ۲۰۱۸ او به عنوان مسئول رسانه‌های اجتماعی کارش را در Handbook Germany آغاز کرده است و هدفش به انتشار اطلاعات مفید برای  تازه واردان به آلمان، و کمک برای ایجاد زندگی تازه در این کشور است.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: