آسبیلدونگ

آسبیلدونگ چه آموزشهای را در برمیگیرد؟

آموزش های  فنی حرفه ای (Ausbildung) در آلمان، یک سیستم تحصیلی شبیه به موسسات نیمه عالی یا هم در بعضی موارد قابل مقایسه با دانشگاه های تخنیکی در افغانستان است.
اما در آلمان این دوره های آموزشی در درجات عالی با استانداردهای علمی برگزار میشود که از بخش های عملی و نظری ترکیب شده است. انواع مختلفی از آموزش های فنی حرفه ای در رشته های مختلفی در آلمان وجود دارد که  در شرکت‌ها، مدرسه ها، کالج ها حتی دانشگاه ها برگذار میشود. نظر به اینکه در کجا و در چه رشته‌ای آسبیلدونگ میکنید، این دوره ها معمولا به سه دسته تقسیم شده اند: آسبیلدونگ‌های دوگانه (Duale Berufsausbildung)، آآسبیلدونگ‌های مدرسه ای (Schulische Ausbildung) ودیپلوم‌های حرفه‌ای دوگانه (Ausbildungsorientiertes duales Studium).
آسبیلدونگ‌های دوگانه با حقوق ماهانه همراه است، اما اگر در مدرسه ها یا کالج های خصوصی آسبیلدونگ کنید باید هزینه آنرا پرداخت کنید و حقوق ماهانه هم پرداخته نمیشود. برای آموزش های حرفه ای مبتنی بر مدرسه و درجه های حرفه‌ای دوگانه هم در بعضی موارد حقوق پرداخت نمیشود. اینکه چه مدت آسبیلدونگ شما طول می‌کشد بستگی به رشته، دانشگاه و یا مدرسه و شرکت‌ها دارد اما معمولا بین یک تا سه و نیم سال را دربرمی‌گیرد. آسبیلدونگ میتواند یک جایگزین خوب برای کسانی باشد که نمی‌توانند تحصیلات دانشگاهی خود را تکمیل کنند. این دوره ها در آلمان بسیار مهم است و بخصوص تازه واردان را در ورود به بازار کار کمک می‌کند. در زیر ما انواع آسبیدونگ ها، پروسه ثبت نام و اینکه آیا حقوق ماهانه به شما تعلق میگیرد یا خیر را به شما توضیح میدهیم. ویدیو های معلوماتی در باره مزایای آسبیلدونگ را به زبان انگلیسی در یوتیوب نیز میتوانید بیابید. و همچنان در وبسایت  www.make-it-in-germany.com در باره آن بیشتر بخوانید.

 

آسبیلدونگ‌های دوگانه (Duale Berufsausbildung)

آسبیلدونگ‌های مدرسه‌ای (Schulische Ausbildung)

دیپلوم‌های دوگانه (Duales Studium)

چگونه برای یک دوره آسبیلدونگ ثبت نام کنم؟

کدام نوع آسبیلدونگ متناسب با شرایط من است؟

تاریخ های معین شروع آسبیلدونگ

حقوق ماهانه

بعد از تکمیل دوره آسبیلدونگ چه میشود؟

در پایان دوره آسبیلدونگ کارآموزان مدرک فراغت خود را از مدرسه، دانشگاه یا هم شرکتی که در آن این دوره را سپری کرده اند، دریافت میکنند و بصورت حرفه‌ای آماده کار در رشته مورد نظر هستند. شما همچنان میتوانید در همین رشته یا رشته های مشابه تحصیلات تان را به درجه های بالاتر ادامه دهید.