ویروس کرونا (COVID-19)

به چه مواردی باید توجه کنیم؟

ویروس کرونا با انتشار گسترده در همه کشور ها به آلمان هم رسید و همه روزه در مورد اطلاعات و مقررات جدیدی ایجاد و پخش میشود که که بر زندگی روزمره ما تأثیر می گذارد. برای اطلاع رسانی درست و به موقوع، ما همه برنامه های دولت در ایالت و در دولت فدرال را دنبال میکنیم  و همه روزه در حال بروز کردن اطلاعات این صفحه هستیم.