برگشت به زندگی عادی بعد از کرونا در ایالت های مختلف در آلمان

کدام ممنوعیت ها در کدام ایالت ها برطرف شده است؟

آلمان یک کشور فدرال است. این بدان معنی است که ایالت های  فدرال اغلب می توانند در مورد موضوعات خاص در هر ایالت تصمیمات جدا گانه بگیرند. مثال آن هم مقررات در مورد مبارزه با شیوع ویروس کرونا است. قرار شد که از تاریخ ۹ ماه می ۲۰۲۰ ایالت ها مختلف نظر به شرایط گشترش تمتم ممنوعیت های روابط اجتماعی را آهسته آهسته بر طرف کنند و دوباره به زندگی نورمال برگردند. چون که ایم تصمیمات در هر ایالت متفاپت خواهد بود، در اینجا می توانید بخوانید که در هر ایالت چه مواردی از چه تاریخی مجاز است.

نکته مهم: در همه فروشگاه و محیط های کاری باید قوانین بهداشتی و رعایت فاصله یک و نیم متر رعایت شود و در همه شهر ها مردم باید هنگام خریداری و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ماسک بپوشند.

لطفا توجه داشته باشید: در هر شهر و یا ایالت، رابط اجتماعی و یا بازگشت به زندگی عادی، دوباره ممنوع خواهد شد اگر در مدت ۷ روز تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در یک منطقه یا شهر بیش از ۵۰ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر باشد. این سیستم برای همه ایالت ها و شهر ها اجرا میشود. 

چه مواردی در شهر من مجاز است؟

بادن ورتمبرگ

بایرن

برلین

برادنبورگ

برمن

هامبورگ

اسن

مکلنبورگ فورپومرن

نیدرساکسن

نورد راین وستفالین

راینلند فالتز

زارلند

ساکسن

ساسکسن انهالت

شلویز هولشتاین

تورینگین

توجه!

اگر فکر می کنید به ویروس مبتلا شده اید، با پزشک خود تماس بگیرید و یا هم با شماره ۱۱۶۱۱۷ زنگ بزنید. آنها به شما میگویند که چه کاری انجام دهید. تحت هیچ شرایطی نباید قبل از صحبت تلفنن به پزشک مراجعه کنید.