ویروس کرونا و زندگی پناهجویان در آلمان

به چه مواردی باید توجه کنم؟

تلاش های آلمان برای کنترول و پیش گیری ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. به همین دلیل مقرارت و شرایط جدیدی در زندگی باشندگان آلمان بوجود آمده است. بسیاری از این مقررات مهم شرایط پیش برد پرونده های پناهندگی و زندگی پناهجویان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این صفحه می توانید در مورد همه تغیراتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در سیستم پناهندگی مانند: درخواست پناهندگی، اجرای قانون دوبلین یا درخواست پیوند خانواده بوجود آمده خود را مطلع کنید. اطلاعات عمومی درباره ادارات و زندگی عمومی را در فصل ما «ویروس کرونا و زندگی اجتماعی» بخوانید.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

در کمپ های پناهجویی چه محدودیت ها و شرایطی ایجاد شده است؟

آیا می توانم بدون داشتن بیمه بیماری خود را واکسن بزنم؟

آیا هنوز اخراج ها صورت می گیرد؟

سرنوشت افرادی که در پروسه دوبلین قرار دارند چه میشود؟

آیا هنوز می توانم درخواست پناهندگی کنم؟

آیا پرونده پناهندگی من همچنان ادامه دارد؟

چگونه می توانم دولدونگ خود را تمدید کنم؟

آیا درخواست من برای پیوستن به خانواده در آلمان بررسی می شود؟

مهم

اگر فکر می کنید به ویروس کرونا مبتلا شده اید، با پزشک خود و یا با شماره ۱۱۶۱۱۷ تماس بگیرید. در آنجا به شما گفته خواهد شد که چه کنید. تحت هیچ شرایطی نباید قبل از صحبت تلفنی به پزشک مراجعه کنید.