ویروس کرونا: سفر و اقامت در آلمان

همه اطلاعات در مورد سفر و ورود به آلمان به دلیل همه گیری کرونا

با توجه به همه گیری کرونا، سفر  رفتن و همچنین سفر به آلمان تغییر کرده است. در این صفحه همه اطلاعات در مورد مقرراتی که به هنگام سفر و اقامت به آلمان یا سفر از آلماان به خارج از آن باید در نظر بگیرید را خواهید یافت.

همه اطلاعات در مورد سفر به آلمان به دلیل همه گیری کرونا

آیا در حال حاضر می توانیم به خارج از آلمان سفر داشته باشیم؟

آیا می توانم در حال حاضر به آلمان سفر کنم؟

برای سفر به آلمان به چه نکاتی باید توجه کنم؟

چگونه می توانم اقامت خود را تمدید کنم؟

ویزای من در مدت اقامت من در آلمان منقضی شده است، چه کنم؟

ویزای من قبل از ورود به آلمان منقضی شده است، چه کنم؟

من می خواهم برای دریافت ویزا اقدام کنم، اما نمی توانم مدرک زبان بگیرم، چه کنم؟

توجه!

اگر احساس می کنید به ویروس کرونا مبتلا شدید، یا اگر با فردی که آزمایش کرونا او مثبت بوده است تماس داشت اید، باید با ادارات مربوط به صحت و بهداشتی (Gesundheitsamt) یا با یک دکتر تماس بگیرید. آنها به شما میگویند چه کنید. بدون صحبت به دکتر مراجعه نکنید. اداره صحت و بهداشت منطقه خود را در این وب سایت Datenbank des Robert Koch-Instituts پیدا کنید.