شرایط کار با انتشار ویروس کرونا در آلمان

با شیوع ویروس کرونا در آلمان تغیرات در شرایط کار ایجاد شده است؟

با توجه به وضعیت ایجاد شده بدلیل شیوع ویروس کرونا، همه بخش های زندگی در آلمان به شدت تغییر کرده است. به دلیل تحولات فعلی وایجاد اقدامات احتیاطی و ایمنی در آلمان، بسیاری از شرکت ها به طور موقت بسته می شده اند و یا به کار کوتاه مدت (Kurzarbeit) روی آوردند.شرکت های کوچک و افرادی که مستقل کار میکنند کار شان یا کاملا از بین رفته و یا هم درآمد شان کم شده است.
برای جلوگیری از شیوع این ویروس، بسیاری از افراد از خانه کار می کنند، اما این برای همه کارمندان این مورد امکان پذیر نیست و باید کار کنند. در این صفحه همه اطلاعات قانونی را جمع آوری کرده این که نشان میدهد افرادیکه در شرایط انتشار ویروس کرونا باز هم کار میکنند از چه حقوقی برخوردار هستند.

طبق مقرران جدید کمک های اجتماعی (Sozialschutz-Paket) از تاریخ ۲۹ مارچ ۲۰۲۰ روند دریافت کمک های مالی برای خانواده و افرادیکه به دلیل گسترش ویروس کرونا کار شان را از دست داده اند و یا درآمد شان کم شده است، بسیاره ساده و راحت خواهد شد.   

همه اطلاعات مربوط به کار در شرایط شیوع ویروس کرونا در آلمان

آیا من حق دارم از خانه (home-office) کار کنم؟

اگر من از مبتلا شدن به بیماری میترسم، بازهم مجبورم به کار حاضر شوم؟

اگر برخی از همکارانم به دلیل بیماری غایب باشند، من باید اضافه کاری کار کنم؟

آیا برای مراقبت از فرزندانم (اگر مدرسه بسته شود) باید مرخصی بگیرم؟

کارفرمای من میتواند مرا به دلیل سرفه کردن به خانه بفرستد؟

آیا کارفرمای من موظف است ما را از مبتلا شدن محافظت کند؟

از کجا می توانم اطلاعات تازه و دقیق در مورد ویروس کرونا را پیدا کنم؟

حقوق و دستمزد ها در شرایط گسترش ویروس کرونا

اگر شرکتی که کار میکنم من به سیستم (Kurzarbeit) تغییر کند، چه معنی دارد؟

آیا اگر کار من به دلیل بیماری همه گیر کرونا بسته شود، بازهم حقوق دریافت می کنم؟

اگر بدلیل عدم فعالیت سیستم حمل و نقل عمومی به کار رفته نتوانم، حقوق دریافت می کنم؟

اگر به دلیل بیماری ابتلا به ویروس کرونا نتوانم کار کنم، حقوق من پرداخته خواهد شد؟

من مستقل کار میکنم اگر بدلیل گسترش ویروس کرونا کار نکنم و یا کارم کم شود چه کنم؟

آیا اگر قرنطینه شوم و کار نکنم باز هم حقوق دریافت می کنم؟

کمک های مالی طبق بسته کمک های اجتماعی (Sozialschutz-Paket)

کمک های مالی برای والدین کم درآمد بدلیل گسترش ویروس کرونا

کمک های ویژه برای حمایت از کودکان Notfall-Kinderzuschlag

آسان شدن دریافت کمک های اجتماعی به دلیل گسترش ویروس کرونا

کمک های اضطراری برای صاحبان مشاغل کوچک و کسانی که مستقل کار میکنند

توجه!

اگر احساس می کنید به ویروس کرونا مبتلا شدید،یا اگر با فردی که آزمایش کرونا او مثبت بوده است تماس داشت اید، باید فوراً با ادارات مربوط به صحت و بهداشت (Gesundheitsamt) از طریق تلفن تماس بگیرید، حتی اگر هیچ نشانه ای از بیماری در وجود شما مشاهده نشود. دفتر صحت و بهداشت محل خود را با وارد کردن آدرس خود در بانک اطلاعاتی اینستیتوت رابرت کوخ Datenbank des Robert Koch-Instituts پیدا کنید. لطفاً بدون اطلاع قبلی به مطب پزشک مراجعه نکنید. همچنین می توانید با شماره 116117 به «اداره خدمات برای بیماران» تماس بگیرید وبپرسید که چه کنید.