برلین

پایتخت آلمان

Illustration برلین Bear TV tower by Laura Pannasch

شما تازه به برلین آمده‌اید و به دنبال آدرس‌ها و شماره تاس‌های ضروری هستید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به برلین لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. 

کجا میتوانید راهنمایی و کمک دریافت کنید؟

ادارات و نهاد‌های دولتی

مراکز معلومات و مشاوره

موسسات

برای حالات اضطرار

برای دریافت معلومات جدید و تائید شده، در همه بخش‌های زندگی روزمره از قبیل شماره تماس‌ها ضروری، آدرس‌های موسسات کمک کننده برای پناهجویان، دکتران، مدرسه‌های زبان، بخش‌های مشاوره و غیره، به موتور جستجوی محلی ما مراجعه کنید.