کلن

شهری در ایالت نورد راین وستفالن

Illustration کلن clown dome by Laura Pannasch

شما تازه به برلین آمده‌اید و به دنبال آدرس‌ها و شماره تاس‌های ضروری هستید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به برلین لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. برای دریافت معلومات جدید و تائید شده، در همه بخش‌های زندگی روزمره از قبیل شماره تماس‌ها ضروری، آدرس‌های موسسات کمک کننده برای پناهجویان، دکتران، مدرسه‌های زبان، بخش‌های مشاوره و غیره، به موتور جستجوی محلی ما مراجعه کنید.

معلومات و راهنمایی های ضروری

ادارات دولتی

شماره ‌های اضطراری