آلمان

شماره تماس های اضطراری، اداره ها مهم و مراکز مشاوره

Illustration Deutschland Laura Pannasch

آیا  به تازگی  وارد آلمان شدید و نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید؟ در این صفحه از وب‌سایت هندبوک جرمنی می توانید به اطلاعات مفید و پیشنهادات مربوط به کمک ها و راهنمایی ها در مورد موضوعات مختلف از طریق تلفن و یا آنلاین در سراسر آلمان درسترسی داشته باشید.

بسیاری از مراکز مشاوره ذکر شده در این صفحه غیر دولتی هستند. این إدارات برای دولت کار نمی کنند و اطلاعات شما را با مقامات دولتی آلمان به اشتراک نمی گذارند.

خدمات تمام این مراکز مشاوره رایگان است، یعنی شما مجبور نیستید برای مشاوره یا پشتیبانی هزینه پرداخت کنید. در برخی موارد، حتی تماس تلفن شما رایگان است  و در بعضی موارد باید هزینه های تماس های تلفن خود  را پرداخت کنید.

برای دریافت کمک و راهنمایی به کجا مراجعه کنم؟

زندگی در آلمان

پناهندگی و حق اقامت

کار و تحصیل

حمایت های روحی روانی

مشکلات مواد مخدر و اعتیاد

مبارزه با تبعیض

گم شدن عضوی از خانواده

در حالات اضطراری

ادارات مهم

حمایت های ویژه از گروه های مشخص

کودکان و جوانان

زنان

والدین

LGBTIQ