آلمان

شماره تماس های اضطراری، اداره ها مهم و مراکز مشاوره

Illustration Deutschland Laura Pannasch

آیا  به تازه‌گی  وارد آلمان شدید و نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید؟ در این صفحه از وب‌سایت هندبوک جرمنی می توانید به اطلاعات مفید و آدرس های مراکز مشاوره در سراسر آلمان دست یابید. این مراکز مشاوره در مورد موضوعات مختلفی از قبیل تحصیل، کار، زبان آلمانی، اقامت و همه موارد مورد نیاز برای زندگی جدید در آلمان شما را چه بصورت حضوری چه از طریق تلفن و یا آنلاین راهنمایی میکنند.
بسیاری از مراکز مشاوره ذکر شده در این صفحه غیر دولتی هستند. این إدارات برای دولت کار نمی کنند و اطلاعات شما را با مقامات دولتی آلمان به اشتراک نمی گذارند.
خدمات تمام این مراکز مشاوره رایگان است، یعنی شما مجبور نیستید برای مشاوره یا پشتیبانی هزینه پرداخت کنید. در برخی موارد، حتی تماس تلفن شما رایگان است و در بعضی موارد باید هزینه های تماس های تلفن خود را پرداخت کنید. مراکز مشاوره برای پناهجویان در ایالت های بایرن، بادن وتنبرگ و نورد راین وستفالن همچنان توسط یک اپلیکشن اینترنتی بنام  App mbeon هم مردم را در مورد یادگیری زبان آلمانی، سلامت و درمان، تحصیل ، کار و خانه یابی، کمک و راهنمایی میکنند. این اپلیکشن به زبان های انگلیسی، آلمانی، عربی و روسی قابل دسترس است.

برای دریافت کمک و راهنمایی به کجا مراجعه کنم؟

زندگی در آلمان

پناهندگی و حق اقامت

کار و تحصیل

حمایت های روحی روانی

مشکلات مواد مخدر و اعتیاد

مبارزه با تبعیض

گم شدن عضوی از خانواده

در حالات اضطراری

ادارات مهم

حمایت های ویژه از گروه های مشخص

کودکان و جوانان

زنان

والدین

LGBTIQ

افراد دارای معلولیت