درسدن

مرکز ایالت زاکسن

Illustration درسدن Pittiplatsch Opera by Laura Pannasch

شما تازه به دریسدن آمده‌اید و به دنبال آدرس‌ها و شماره تاس‌های ضروری هستید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به دریسدن لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. شما با انتخاب زبان مورد نظر تان در وب‌سایت آفیفا همه اطلاعات مورد نیاز خود را در این نقشه آنلاین بیابید. زبان خود را انتخاب کنید و بعدا برای یافتن آدرس مورد نظر روی دسته های مختلف آنراجستجو کنید.

معلومات مهم و آدرس‌ها ضرروی در دریسدن

ادارات دولتی

شماره‌های اضطراری